Wydział Elektryczny współtwórcą Szczecin Automotive Hub

W dniu 11 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw, Dziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dyrektor Zarządzający BrightONE Jakub Borowczyk oraz Dyrektor Zarządzający P3 Systems GmbH Sebastian Keller, podpisali list intencyjny o współpracy, której celem jest utworzenie centrum kompetencyjnego Szczecin Automotive Hub. Studenci i kadra akademicka naszej Uczelni, przy wsparciu Miasta Szczecin, uzyskają możliwość transferu wiedzy i technologii, którą kierowcy zobaczą w swoich autach już za kilka lat.

Podpisane porozumienie stwarza szansę na uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej poprzez umożliwienie studentom WE oraz WI, a także kadrze naukowo-dydaktycznej, uczestnictwa w pracach rozwojowych w zakresie Automotive IT prowadzonych nie tylko w Szczecinie, ale także w laboratoriach badawczych P3 w Stuttgarcie, Monachium czy Ingolstadt.

Zarówno w aspekcie naukowym, jak również oferty dydaktycznej, Wydział Elektryczny oraz Wydział Informatyki doskonale się uzupełniają, kładąc zwiększony nacisk na zagadnienia charakterystyczne dla poszczególnych obszarów z nimi związanych (zagadnienia sprzętowe / software). Jest to bardzo pożądane w dobie rozwoju „Przemysłu 4.0” oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz postępującej integracji rozwiązań sprzętowych i software’owych.

Docelowo, poza wyjazdami studentów na zagraniczne praktyki i staże do niemieckiego partnera, planowane jest uruchomienie, we współpracy z partnerami przemysłowymi na obu wydziałach naszej Uczelni, studiów dualnych z zakresu IT dla sektora automotive, jak również wspólnych studiów podyplomowych umożliwiających uzyskanie – także przez absolwentów – nowych kompetencji. W dalszej perspektywie rozwinięcie współpracy naukowej umożliwi także realizację prac doktorskich w zakresie tematycznym zgodnym z profilem działalności Partnerów.

Więcej o Szczecin Automotive Hub można przeczytać na stronach:

 

fot. Mateusz Pomorski (BrightONE Poland)