Wyjazdy na praktyki w roku 2017/2018 w ramach programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu II naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie:
http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/studenci/praktyka.html

Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać u Koordynatora Wydziałowego – Justyny Jończyk, dziekanat, pok. 213, w terminie do 31 maja 2017 roku. Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie do niego potwierdzenia przyjęcia na praktykę określającego datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu na praktyce.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Sekcji Współpracy z Zagranicą (osobiście lub poprzez przesłanie zgłoszenia elektronicznego na adres international@zut.edu.pl) do 21 kwietnia. Egzamin przeprowadzony zostanie 26 kwietnia (środa) w SPNJO ZUT, godzina zostanie podana w terminie późniejszym.