Wyjazdy na studia i praktyki w roku 2018/2019 w ramach programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe i praktyki zawodowe  realizowane w roku akademickim 2018/2019 w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronach:

 

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatora Wydziałowego – Justyny Jończyk, dziekanat, pok. 213, w terminie do 28 lutego 2018 r.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Sekcji Współpracy z Zagranicą (osobiście lub poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl). Egzamin zostanie przeprowadzony  w dniu 1 marca 2018 r. w SPNJO ZUT w Szczecinie.