X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2019/2020

Zapraszamy studentów do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2019/2020, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.  Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są
na stronie: tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/