Zaproszenie na immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia.

Uroczystość odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10.

Bezpośrednio po uroczystości odbędą się spotkania organizacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich dr. hab. inż. Piotrem Paplickim, prof. ZUT.

Obecność na immatrykulacji i spotkaniach organizacyjnych jest obowiązkowa!