Zaproszenie na otwarte szkolenie pt.: Zagrożenia środkami psychoaktywnymi wśród studentów – aspekty prawne.

Pełnomocnik JM Rektora ZUT ds. profilaktyki uzależnień zaprasza nauczycieli i pracowników ZUT na spotkanie z przedstawicielem Policji, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 10.15 na Wydziale Informatyki sala 227/WI2 na temat zagrożeń środkami psychoaktywnymi wśród studentów i aspektów prawnych z tym związanych . Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, które może się przydać przy ocenie okresowej pracowników.