Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan Wydziału Elektrycznego serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów z roku 2019 na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która odbędzie się w piątek, 17 stycznia 2020 roku w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. 26 Kwietnia 10. Początek planowany jest na godz. 13.00.

Ceremonie wręczania dyplomów na Wydziale Elektrycznym mają szczególną oprawę. Absolwenci mają sposobność ubrania się w togi będące w dyspozycji Uczelni oraz mogą nabyć, jako pamiątkę, birety z logo ZUT i Wydziału.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomów rozstrzygnięty zostanie również Konkurs o Nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową na kierunku studiów realizowanym na Wydziale Elektrycznym.

Przypominamy, że warunkiem odebrania dyplomu w trakcie uroczystości jest uprzedni:

  • zwrot wypełnionej karty obiegowej,
  • odbiór odpisów dyplomu wraz z suplementem.

Dopełnienia ww. formalności należy dokonać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego najpóźniej do 13.01.2020 r.

 

Dla sprawnego przebiegu ceremonii prosimy o wcześniejsze przybycie (ok. godz. 12:45).