Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium naukowym pt. Optymalizacja grafów przepływu informacji zawierających algorytmy przetwarzania obrazów i śledzenia obiektów w warunkach silnych zakłóceń, które odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 11:00 w sali A209.

Referat przedstawi mgr inż. Grzegorz Matczak – uczestnik III roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.

Seminarium to odbędzie się w związku ze złożeniem przez doktoranta wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, zgodnie z przyjętym przez Radę Wydziału Elektrycznego Zasadami wszczynania i zamykania przewodów doktorskich na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie.