Zaproszenie na X Konferencję Naukowo-Techniczną i-MITEL 2018

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej X Konferencji Naukowo-Technicznej Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice „Innowacje szansą rozwoju gospodarki” i-MITEL 2018, która odbędzie się w dniach 18 – 20.04.2018 r. w miejscowości Sulęcin w Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran. 

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych spotkań organizowanych od 2000 r. przez Oddział Gorzowski SEP przy współpracy Oddziału  Szczecińskiego  SEP, Wydziału Elektrycznego  ZUT  w  Szczecinie i Instytutu  Inżynierii  Elektrycznej  Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współorganizatorami  konferencji  są:  Instytut  Elektrotechniki, PTETiS  Oddział  w Szczecinie  i  Zielonej  Górze, Wydział  Telekomunikacji,  Informatyki  i  Elektrotechniki  Uniwersytetu  Technologiczno‐Przyrodniczego  w Bydgoszczy,  Polska  Izba  Gospodarcza  Elektrotechniki. 

Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień związanych z innowacyjnymi materiałami i technologiami elektrotechnicznymi, w tym również z jakością zasilania, elektromobilnością, przetwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Serdecznie zapraszamy naukowców oraz przedstawicieli firm związanych z elektryką.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mitel.uz.zgora.pl