Zdobądź stypendium na I roku studiów!

Informujemy, że ruszył nabór do programu stypendiów pomostowych.  O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku, jest ambitny i zdolny, pochodzi ze wsi i małej miejscowości, z niezamożnej rodziny. W roku akademickim 2017/18 stypendium pomostowe na I roku studiów wynosi 500 zł miesięcznie (wypłacane przez 10 miesięcy). 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I roku znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/

Rekrutacja do programu przebiega on-line. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.