Zespół prof. dr. hab. inż. Ryszarda Pałki laureatem polsko-chińskiego konkursu na wymianę osobową

W dniu 25 maja 2018 r. podczas 37. posiedzenia Polsko-Chińskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy naukowo-technologicznej w Pekinie został rozstrzygnięty konkurs na wymianę osobową na lata 2018-2019. 

Z przyjemnością informujemy, że projekt zespołu prof. dr. hab. inż. Ryszarda Pałki, w składzie:

  • dr inż. Michał Bonisławski
  • dr hab. inż. Piotr Paplicki
  • dr inż. Marcin Wardach

został zakwalifikowany do realizacji wspólnie przez polskie i chińskie uczelnie.

Tematem współpracy, między Wydziałem Elektrycznym ZUT w Szczecinie a School of Information and Electrical Engineering China University of Mining & Technology, będzie optymalizacja wielokryterialna generatora reluktancyjnego przełączalnego dużej mocy.  Celem wizyty  w ramach wymiany osobowej będą wspólne prace w zakresie projektowania i optymalizacji nowoczesnych maszyn elektrycznych, w szczególności maszyn reluktancyjnych przełączalnych pracujących w trybie generatorowym oraz opracowanie modeli matematycznych i optymalizacja wielokryterialna analizowanych maszyn elektrycznych. 

Więcej informacji na stronie MNiSW

Gratulujemy!