DreamSpark – licencje Microsoft

Wydział Elektryczny Zachodnipomorskiego Uniwersytetu Technologicznego jest uczestnikiem programu Microsoft DreamSpark. Microsoft DreamSpark jest programem dla szkół średnich oraz  uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Każda jednostka (przykładowo: wydział/instytut/katedra) otrzymuje subskrypcję DreamSpark, która daje dostęp do platformy Microsoft – serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w DreamSpark, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Może być jednak wykorzystywane wyłącznie niekomercyjnie, w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury uczelni (np. nie wolno go używać w administracji lub jako serwera wydziałowego). Studenci oraz nauczyciele Wydziału mogą pobierać oraz instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych.

Sklep oraz spis oprogramowania wchodzącego w skład DreamSpark są dostępne pod adresem:

http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=2a94b5c2-b18b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8

Część oprogramowania jest dostępna w dwóch wersjach: dla pracowników i studentów oraz dla laboratorium. W wersji laboratoryjnej oprogramowanie po wpisaniu odpowiedniego klucza nie wymaga autoryzacji na serwerze Microsoftu, a co za tym idzie umożliwia przy pomocy jednego klucza zainstalowanie oprogramowania na wszystkich komputerach laboratoryjnych Wydziału. Wersja dla pracowników i studentów wymaga natomiast autoryzacji.

Zasady dystrybucji kluczy i oprogramowania dla studentów wydziału

 1. Każdy student studiujący na Wydziale Elektrycznym jest lub będzie uczestnikiem programu Microsoft DreamSpark.
 2. Na adres email z domeny ZUT (adres składa się z loginu podanego na wydruku kont bankowych, który można otrzymać w Dziekanacie oraz domeny zut.edu.pl – np. XXYYYYY@zut.edu.pl) student nie mający dostępu do programu (czyli rozpoczynający studia lub je wznawiający), otrzymuje na początku roku akademickiego wiadomość z danymi dostępowymi do serwisu firmy Microsoft, w którym może zamówić oprogramowanie
 3. Student zamawia oprogramowanie (serwis działa na zasadzie sklepu internetowego)
 4. Klucze aktywacyjne do produktów dostępne są po zalogowaniu do serwisu w sekcji „Your Account”
 5. Nośniki instalacyjne w postaci plików ISO należy pobrać z serwisu firmy Microsoft stosując opisaną tam procedurę i oprogramowanie do ich deszyfracji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Chcę używać do komunikacji z firmą Microsoft swojego adresu email. Czy mogę podać go w oświadczeniu?
  Nie. Adres email musi pochodzić z domeny ZUT. Jak go uzyskać napisaliśmy powyżej.
 2. Jakie oprogramowanie mogę uzyskać z programu DreamSpark?
  Z programu DreamSpark można uzyskać każde oprogramowanie używane podczas zajęć dydaktycznych na wydziale.
  UWAGA! Program DreamSpark nie obejmuje Microsoft Office
 3. Na ilu komputerach mogę zainstalować uzyskane z programu DreamSpark oprogramowanie?
  każdy z programów dostępnych w ramach DreamSpark student ma prawo zainstalować na jednym komputerze.
 4. Czy mogę otrzymać sam system operacyjny?
  Nie. Aby instalacja systemu operacyjnego uzyskane z programu DreamSpark była legalna musi być na nim zainstalowane oprogramowanie narzędziowe uzyskane z tego programu.
 5. Czy mogę otrzymać program Matlab lub Mathcad?
  Nie. Programy Matlab i Mathcad nie są produktami firmy Microsoft.
 6. Ile razy mogę zainstalować system operacyjny uzyskany z programu DreamSpark na jednym komputerze?
  Microsoft Windows 7 można zainstalować jednorazowo. Zalecamy wykonanie obrazu dysku ze świeżo zainstalowanym systemem.
 7. Czy studenci innych niż Elektryczny wydziałów ZUT są objęci programem DreamSpark?
  Każdy z wydziałów ZUT działa niezależnie w zakresie programów firmy Microsoft. Informacji czy dany wydział uczestniczy w programie DreamSpark należy zasięgnąć w dziekanacie tego wydziału.

Informacji o programie DreamSpark udziela mgr inż. Robert Kujawski email: robert.kujawski@zut.edu.pl, telefon: 91 449 43 08