Kształcenie zamawiane

Edycja I – pilotaż

Nazwa projektu:
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

Edycja II

Nazwa projektu:
Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie

Edycja III 2012-2015

Nazwa projektu:
Zapewnienie większej liczby absolwentów kierunku Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka odpowiedzią Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie na potrzeby rynku pracy

Aktualności dotyczące kształcenia zamawianego