Organizacja roku akademickiego

 

Harmonogram organizacji roku akademickiego 2018/2019 studiów wyższych i studiów doktoranckich

 

SEMESTR ZIMOWY                    01.10.2018 r. – 24.02.2019 r.

  • zajęcia dydaktyczne       01.10.2018 r. – 31.01.2019 r.
  • wakacje zimowe            24.12.2018 r. – 04.01.2019 r.
  • sesja zimowa                 01.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

 

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA           18.02.2019 r. – 24.02.2019 r.

 

SEMESTR LETNI                       25.02.2019 r. – 01.07.2019 r.

  • zajęcia dydaktyczne     25.02.2019 r. – 21.06.2019 r.
  • wakacje wiosenne       19.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
  • sesja letnia                  22.06.2019 r. – 01.07.2019 r.
  • sesja jesienna              02.09.2019 r. – 16.09.2019 r.

 

Rozliczenie końcowe roku akademickiego     17.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

 

Pliki do pobrania: 

Komunikat nr 5 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2018 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II, III stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2017/2018
Komunikat nr 24 Rektora ZUT z dnia 27 września 2017 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2017/2018 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów
Komunikat nr 11 Rektora ZUT z dnia 16 marca 2018 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2018/2019 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów
Komunikat nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 marca 2018 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2018/2019
Komunikat nr 3 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniający komunikat nr 7 Rektora ZUT z dnia 2 marca 2018 r. o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiów podyplomowych oraz studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2018/2019
Komunikat Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 08.02.2019 o harmonogramie i godzinowym rozkładzie zajęć zjazdów studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019