Praca dyplomowa

Proces dyplomowania – „krok po kroku” dla studenta

 1. Wybór tematu pracy dyplomowej Temat wybierasz z publikowanego w systemie SIWE Banku tematów prac dyplomowych. Pojawiają się w nim tematy, które zostały zaakceptowane do realizacji przez kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału oraz Wydziałową Komisję Programową. Jeżeli chcesz zaproponować własny temat – udaj się do wybranego opiekuna i uzgodnij z nim temat i zakres pracy. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez kierownika zakładu i Wydziałową Komisję Programową, będziesz mógł go realizować. Na potwierdzenie wyboru tematu pracy otrzymasz Kartę pracy dyplomowej podpisaną przez opiekuna.
 2. Pisanie pracy Podczas pisania pracy kontaktuj się ze swoim opiekunem – to nieoceniona pomoc w sprawnym napisaniu pracy. Skorzystaj z szablonu pracy dyplomowej (w formacie PDF) dostępnej na stronie WWW Wydziału. Spróbuj użyć programu LaTeX wraz z szablonem dostępnym na stronie WWW Wydziału. Zarządzenie Dziekana w sprawie formatu redakcyjno-edytorskiego pracy dyplomowej oraz wymagań dotyczących jej wersji elektronicznej jest dostępne na stronie WWW Wydziału.
 3. Praca gotowa  Przekaż trzy egzemplarze pracy opiekunowi. Na dostarczonej wydrukowanej pracy dokona on adnotacji o dniu jej otrzymania. Jednocześnie wydrukuje z systemu podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. Zapoznaj się z umieszczonym na nim oświadczeniem i podpisz je – na razie zostanie u opiekuna. Opiekun sporządzi teraz recenzję pracy. Wgraj wersję elektroniczną pracy do systemu SIWE (pamiętaj, że wersja elektroniczna ma mieć postać jednego pliku PDF pozbawionego zabezpieczeń i umożliwiającego wyszukiwanie w nim tekstu oraz rozmiar do 100MB). W tym celu musisz przyjść do Dziekanatu i skorzystać z udostępnionego tam stanowiska.
 4. Złożenie dokumentów w Dziekanacie i ustalenie terminu obrony Gdy otrzymałeś od opiekuna informację, że jego recenzja jest gotowa – odbierz od niego jeden egzemplarz pracy. Dostaniesz również złożone wcześniej przez Ciebie podanie (teraz zawiera również podpis opiekuna) z załączoną recenzją. Uzgodnij z opiekunem i proponowanym przez niego recenzentem propozycję terminu obrony, aby później móc ją przedstawić w Dziekanacie. Zanim pójdziesz do Dziekanatu – wnieś stosowną opłatę (60 zł) za druk dyplomu  i weź ze sobą potwierdzenie wykonania przelewu. Idź teraz do Dziekanatu i złóż komplet dokumentów:
  • odebrany od opiekuna 1 egzemplarz wydrukowanej pracy,
  • kopię pracy w postaci cyfrowej (płyta CD)
  • podpisane przez opiekuna podanie do dziekana o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu,
  • recenzję opiekuna,
  • 4 zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm
 5. Egzamin dyplomowy Przygotowując się do egzaminu skorzystaj z zagadnień umieszczonych w module Praca dyplomowa w SIWE.

Pliki do pobrania – Akty prawne

Pliki do pobrania – Wzory, szablony, druki, wskazówki

Szablony pracy dyplomowej w programie Latex oraz Word dostępne są w systemie SIWE