Wartości Sn i Pn na studiach wyższych oraz warunki rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2019/2020

Wartości Sn i Pn na studiach wyższych oraz warunki rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2019/2020

Sn – liczba punktów ECTS zgromadzona przez studenta w danym (n-tym) semestrze
Pn – suma punktów ECTS zgromadzona przez studenta do danego (n-tego) semestru (włącznie)

Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Semestr studiów Sn Pn
1 14 14
2 15 36
3 15 66
4 15 96
5 20 140 
6 24 174*

*dopuszczalne są zaległości w uzyskaniu zaliczenia przedmiotów realizowanych w ostatnich dwóch semestrach nauki

Kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Semestr studiów Sn Pn
1 24 24
2 26 56

Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Semestr studiów Sn Pn
1 11 11
2 13 32
3 13 58
4 13 84
5 13 110
6 17 144
7 21 179*

*dopuszczalne są zaległości w uzyskaniu zaliczenia przedmiotów realizowanych w ostatnich dwóch semestrach nauki

Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

 

Semestr studiów Sn Pn
1 15 15
2 21 39
3 16 61

 

Pliki do pobrania