Wydziałowe Komisje Programowe

Na podstawie § 13, p.1 załącznika nr 2 do Statutu ZUT w Szczecinie, Rada Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie Uchwałą z dnia 29 września 2016 r. powołała Wydziałowe Komisje Programowe na kadencję 2016-2020 i określiła ich zadania.

Koordynatorem prac merytorycznych Wydziałowych Komisji Programowych jest dr inż. Bogdan Broel-Plater.

Zadania Koordynatora prac Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań koordynatora należy:

 • współpraca z przewodniczącymi poszczególnych komisji w celu zapewnienie jednolitej struktury planów studiów, korelacji treści programowych przedmiotów ogólnych, humanistyczno-społecznych i modułów z obszarów kierunków pokrewnych, w planach studiów i programach kształcenia realizowanych na Wydziale,
 • przedstawienie opinii wynikających z zadań Wydziałowych Komisji Programowych,
 • sporządzanie, do 30 września każdego roku, sprawozdania z prac Wydziałowych Komisji Programowych w minionym roku akademickim.

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Automatyka i robotyka

 1. dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw. ZUT – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 3. dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw. ZUT
 4. dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. nadzw. ZUT
 5. dr inż. Krzysztof Jaroszewski
 6. dr inż. Rafał Osypiuk
 7. mgr inż. Diana Olejnik – przedstawiciel doktorantów
 8. Tomasz Grodecki – przedstawiciel studentów
 9. Piotr Huryń – Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE
 10. Artur Masłowski – Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Elektrotechnika

 1. dr hab. inż. Marcin Hołub prof. nadzw. ZUT – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 3. prof. dr hab. inż. Jan Subocz
 4. dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 5. dr inż. Piotr Cierzniewski
 6. dr inż. Witold Mickiewicz
 7. mgr inż. Adam Żywica – przedstawiciel doktorantów
 8. Paula Grzegorzewska – przedstawiciel studentów
 9. Paweł Włoch – Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE
 10. Marek Zaleski – Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Teleinformatyka

 1. dr hab. inż. Przemysław Mazurek prof. nadzw. ZUT – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Jan Purczyński
 3. prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 4. dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. nadzw. ZUT
 5. dr inż. Wojciech Chlewicki
 6. dr inż. Piotr Lech
 7. mgr inż. Jarosław Fastowicz – przedstawiciel doktorantów
 8. Izabela Strzępka – przedstawiciel studentów
 9. Mateusz Pomorski- Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE
 10. Roman Ulan – Przedstawiciel Rady Przemysłowo Programowej WE

Zadania Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań Wydziałowych Komisji Programowych należy:

 1. opracowywanie planów i programów kształcenia,
 2. opiniowanie:
  • wniosków w przedmiocie prowadzenia nowego kierunku studiów,
  • projektów uchwał w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów kształcenia lub formy studiów,
  • limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów,
  • propozycji tematów i zakresów prac dyplomowych,
  • oferty kursów w języku angielskim,
  • propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
  • planów studiów indywidualnych,
  • zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia
  • opiniowanie innych spraw przedkładanych Radzie Wydziału, dotyczących planów studiów i programów kształcenia.