Kolejny projekt MINIATURA na naszym Wydziale

Dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT,  został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki – Miniatura 3.  Nasz naukowiec zdobył grant naukowy w wysokości 15 620 zł na realizację projektu pt. „Badanie wpływu lokalnego odkształcenia materiału na zjawisko szerokopasmowego rezonansu ferromagnetycznego w stalach niskowęglowych”, którego celem jest określenie wpływu warunków obserwacji zjawiska szerokopasmowego FMR na wzrost rozróżnialności pomiędzy lokalnymi właściwościami (niejednorodnościami magnetycznymi) materiału. W ramach prac zostanie przeprowadzona seria eksperymentów (symulacyjnych i pomiarowych), w których obserwowany będzie przebieg zjawiska w różnych warunkach. Rezonans ferromagnetyczny FMR jest techniką eksperymentalną, stosowaną w badaniach właściwości magnetycznych materiałów w zakresie wysokich częstotliwości. Wykorzystując szeroki zakres częstotliwości możliwe jest pozyskanie pełniejszej informacji o dynamice namagnesowania i stanie badanego materiału.

Gratulujemy!