Nabory na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że trwają nabory wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe i praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+.
Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są odpowiednio na stronach:
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/studia.html
https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/praktyka.html

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w terminie do 28 lutego 2020:

  • STUDIA: u Koordynatora Wydziałowego – dziekanat, pokój 213
  • PRAKTYKI: w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, pok. 15

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (osobiście lub poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl) w powyższym terminie. Egzamin przeprowadzony zostanie 6 marca (piątek) w SPNJO ZUT, godzina zostanie podana w terminie późniejszym.