Nowy projekt badawczy finansowany przez NAWA na Wydziale Elektrycznym

W dniu 23 grudnia 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych złożonych we wrześniowym naborze Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na bilateralną wymianę naukowców z Ukrainą, których lista została zatwierdzona podczas spotkania Wspólnej Komisji ds. Współpracy Naukowej i Technologicznej w Warszawie. Wśród 15 projektów zakwalifikowanych do finansowania, wybranych spośród 172 polsko-ukraińskich propozycji, znalazł się projekt pt. Methods of intelligent image and video processing based on visual quality metrics for emerging applications, złożony przez dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmę, prof. ZUT we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Lotniczym w Charkowie (National Aerospace University „Kharkiv Aviation Institute” – KhAI).

W ramach dwuletniego projektu przewidziane są wizyty bilateralne zespołów naukowych z WE ZUT oraz KhAI w celu wspólnego opracowania nowych hybrydowych metod oceny jakości obrazów bazujących na wykorzystaniu właściwości ludzkiego wzroku (Human Visual System – HVS), w szczególności nie wymagających porównania z obrazem referencyjnym. Ich stworzenie pozwoli na pomijanie wybranych klatek sekwencji wideo o niskiej jakości w toku analizy, a także zastosowanie w nowych obszarach takich jak automatyczna kontrola jakości wydruków 3D, teledetekcja, systemy automotive, analiza obrazów medycznych, czy też systemy monitoringu i nadzoru wizyjnego.
Kierownikiem zespołu ukraińskiego jest prof. Vladimir V. Lukin – współtwórca m.in. najpowszechniej używanych baz testowych służących do weryfikacji obiektywnych wskaźników jakości obrazów – Tampere Image Datasets (TID 2008 oraz TID 2013). W skład zespołu polskiego poza Dziekanem WE ZUT wchodzą dr inż. Piotr Lech oraz mgr inż. Jarosław Fastowicz z Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronach NAWA: https://nawa.gov.pl/