Inauguracja działalności Galerii Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

W poniedziałek 29 września, podczas otwarcia nowego budynku Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i nadania audytorium imienia Profesora Stanisława Skoczowskiego, odbyła się jeszcze jedna uroczystość – inauguracja działalności Galerii Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. Stefan Domek, przekonany o zaletach łączenia nauki z kulturą i przekazywania humanistycznych wartości również na studiach technicznych postanowił utworzyć w nowym budynku galerię fotograficzną. Galerię tę oddał do dyspozycji Okręgowi Szczecińskiemu ZPAF.

Wydział Elektryczny ma swoje tradycje związane z twórczością fotograficzną. W roku 1966 grono studentów z Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej pod przewodnictwem Jurka Finela, założyło grupę twórczą FOT-ELEK. Grupa ta przez wiele lat wystawiała swoje zdjęcia w Szczecinie oraz w innych miastach, a największym sukcesem Fot-Elka było zorganizowanie I Ogólnopolskiego Biennale Fotografiki Studenckiej w roku 1972. W czasach, kiedy fotografia stała się czymś codziennym, warto przypomnieć, że jest to również dziedzina sztuki. Obcowanie na co dzień z fotografią artystyczną poruszy być może drzemiące w niektórych duszach studenckich talenty twórcze i tradycje Fot-Elka odżyją.

Okręg Szczeciński ZPAF działa w Szczecinie od roku 1977. W czasie swej trzydziestosiedmioletniej działalności Okręg zorganizował ponad 400 wystaw fotograficznych swoich członków oraz wielu znanych fotografików z kraju i zagranicy. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Okręg zorganizował cykl imprez o zasięgu ogólnopolskim, do których zaliczyć trzeba 17 dialogów interdyscyplinarnych oraz 5 Sympozjów historii fotografii polskiej. Znaczenie międzynarodowe miały dwie wystawy Polskiej Fotografii w świecie, w których udział brali Polacy z 5 kontynentów.

Na stronie internetowej Okręgu Szczecińskiego ZPAF http://zpaf.szczecin.pl można znaleźć więcej informacji na temat Okręgu oraz jego członków.

Wystawa Ewy Łyczywek-Pałki (prezes OS ZPAF) „Rio w rytmie samby” zainaugurowała działalność galerii. Tematyka zdjęć nie jest przypadkowa – początkowo wystawa była planowana na czerwiec, ale niestety terminy budowlane przesunęły się troszkę i Mundial się skończył.

Wystawa jest wynikiem refleksji autorki z kilkudniowego pobytu w Rio de Janeiro w 2012r. Z ogromnej ilości wrażeń i zrobionych zdjęć dość trudno było dokonać wyboru na niewielką wystawę. Z nazwą RIO kojarzy się wszystkim w pierwszym rzędzie karnawał, a więc samba oraz fawele tzn. okalające metropolię dzielnice nędzy, w których co drugi mieszkaniec Rio spędza całe życie. Ten niesamowity kontrast był inspiracją obrazów przedstawionych na wystawie. Fawele i samba to ogromne przeciwieństwo, ale jednocześnie jedność, ponieważ prawie wszystkie szkoły samby znajdują się w fawelach. Jest to jednocześnie bardzo silny kontrast formy, barwy i …treści. Zdjęcia przedstawione na wystawie są komputerowo przetworzonymi obrazami łączącymi widoki faweli oraz tancerek samby.

W Galerii ZPAF na wydziale Elektrycznym będą prezentowane fotografie artystów z Polski i  z zagranicy w odstępach ok. 2-miesięcznych.