Współpraca

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Przemysłowo-Programowej

W dniu 11 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Przemysłowo-Programowej naszego Wydziału. Dziekan dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. rozpoczął spotkanie od informacji o nowej kategorii naukowej Wydziału i przedstawił mechanizmy obowiązujące podczas ewaluacji. Prodziekan dr hab. inż. Paweł Dworak omówił projekt nowej ustawy oraz najważniejsze jej założenia dotyczące współpracy z[…] Czytaj dalej