Baza naukowo-dydaktyczna

[include-page id="1484"]

Laboratorium Podstaw Sieci Teleinformatycznych i Usług Sieciowych

Laboratorium dydaktyczne w sali nr 308 przeznaczone jest do celów nauczania podstaw sieci komputerowych i dostępowych oraz usług sieciowych. Ponadto w laboratorium prowadzone mogą być zajęcia z zakresu technik bazodanowych oraz wybranych języków programowania (Java, Python, PHP, JavaScript). Wyposażenie: komputery PC pracujące pod kontrolą systemów Linux oraz Windows, połączone w sieć komputerową za pomocą switcha[…] Czytaj dalej

Akademia SIEMENS

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do nauczania podstaw obsługi programowalnych urządzeń automatyki oraz projektowania i implementowania algorytmów diagnostycznych. Wyposażenie podstawowe: 12 stanowisk, z których każde składa się z: sterownika S7-1200 1214DC/DC/DC: 14 wejść binarnych, 10 wyjść binarnych, 2 wejścia analogowe oraz płytki sygnałowej SB 1232 z 1 wyjściem analogowym panelu operatorskiego KTP 600 Basic – kolorowy, dotykowy[…] Czytaj dalej

LabView Academy

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do projektowania i prototypowania układów automatyki. W laboratorium znajduje się sprzęt najwyższej, światowej klasy umożliwiający dokonywanie precyzyjnych pomiarów analogowych oraz cyfrowych wielkości fizycznych. Laboratorium wyposażone jest dodatkowo w sprzęt do akwizycji i analizy pomiarów wizyjnych. Uzupełnieniem bazy sprzętowej jest specjalistyczne stanowisko do szybkiego prototypowania systemów czasu rzeczywistego w technologii FPGA. Wyposażenie sali[…] Czytaj dalej

Laboratorium Manipulatorów Przemysłowych

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do realizacji badań m.in. z zakresu odpornego sterowania pozycją oraz efektywnego sterowania momentem i siłą w robotyce przemysłowej; nauczania metod programowania online i offline, sposobów integracji sensorów z otoczeniem manipulatora oraz ich fuzji w zadaniach autonomicznego sterowania, a w szczególności zastosowania wizji maszynowej. Wyposażenie: Roboty przemysłowe Mitsubishi RV-E2 i RV-E3J z dodatkową[…] Czytaj dalej

Pracownia Komputerowa

Pracownia komputerowa przeznaczona do badań symulacyjnych i nauczania teorii sterowania wielowymiarowymi układami dynamicznymi oraz identyfikacji i metod sztucznej inteligencji Wyposażenie: Komputery PC, 12 szt. Z oprogramowaniem: Windows 8.1, Visio 2013, Visual Studio 2013, VMware Player, MATLAB/Simulink 6.5 + Polynomial Toolbox, MATLAB/Simulink R2014b + Toolboxy dostępne w sieci uczelnianej ZUT.

Pracownia Prototypowania Układów Automatyki

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do szybkiego prototypowania układów automatyki Wyposażenie: 3DCrane laboratoryjny model suwnicy firmy Inteco, laboratoryjne modele obiektów cieplnych (4 szt.), karty szybkiego prototypowania dSpace 1104 (2 sztuki), sterownik programowalny X20CP1585 firmy Bernecker&Rainer z modułami I/O cyfrowymi i analogowymi, sterownik programowalny RXi firmy GE z modułami I/O RSTi cyfrowymi i analogowymi, karty I/O firmy Advantech[…] Czytaj dalej

Akcelerator Multimedialnych Obliczeń Komputerowych (Badawczo-Dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych)

Laboratorium współfinansowane w 75% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jako część projektu nr Z/2.32/I/1.3.1/267/05 pt. „Badawczo-dydaktyczne Centrum Nowoczesnych Technologii Multimedialnych Politechniki Szczecińskiej. Nowoczesny 400-rdzeniowy komputer (klaster) do akceleracji obliczeń multimedialnych (rendering 2D i 3D, kompozycja, symulacja systemów cząsteczkowych oraz szeroko pojęte przetwarzanie obrazów i sygnałów). Każdy węzeł klastra składa[…] Czytaj dalej

Laboratorium Analizy i Przetwarzania Sygnału Mowy

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do nauczania technik przetwarzania, analizy, syntezy i rozpoznawania mowy. Wyposażenie: 4 stanowiska komputerowe (Compaq Evo D300 oraz PROSIGNIA 316S z Windows XP), z zewnętrznymi kartami dźwiękowymi (24 bit/96 kHz), dobrej klasy mikrofonami (Sennheiser, Shure, Tonsil) i dwudrożnymi zestawami odsłuchowymi stereo (Creative). Oprogramowanie do rejestracji i analizy sygnału mowy Multi-Speech (Kay-Pentax) oraz program[…] Czytaj dalej

Laboratorium Urządzeń i Instalacji Elektrycznych

Laboratorium naukowo-dydaktyczne poświęcone problemom ochrony przeciwporażeniowej, przekaźnikom termicznym i łącznikom niskiego napięcia oraz badaniom instalacji elektrycznych w budynkach. Wyposażenie: Standardowe przyrządy laboratoryjne (woltomierze, amperomierze, multimetry, mierniki czasu, zasilacze, oscyloskopy, autotransformatory), miernik impedancji zwarciowej MZC-303E, miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-200, miernik izolacji IMI341, model elektrycznej instalacji mieszkaniowej, oprogramowanie do sporządzania protokołów pomiarowych KRYSTYN

Laboratorium Badań Nieniszczących 3: radiografia komputerowa

Laboratorium naukowo-badawcze. Wyposażenie: System radiografii komputerowej składający się ze źródła promieniowania (lampa rentgenowska CP1201 (120kV, 1mA) i skanera płyt obrazowych o wysokiej rozdzielczości DR3600. Wszystkie elementy systemu sterowane są ze stacji komputerowej. W laboratorium zainstalowano odpowiednie ekrany zabezpieczające przed wpływem promieniowania jonizującego.