Ogłoszenia dla doktorantów

Festiwal Nauki i Noc Naukowców

W dniu 28 września 2012r., przeprowadzona została na Wydziale Elektrycznym ZUT akcja promująca naukę – Festiwal Nauki oraz pracę naukowca – Noc Naukowców. W ramach obu tych połączonych imprez Festiwalu Nauki i Nocy Naukowców tłumnie przybyła młodzież wraz z opiekunami uczestniczyli w czterech przygotowanych przez pracowników Wydziału Elektrycznego wykładach, były to: Elektronika i komputer w[…] Czytaj dalej

Nabór tekstów do „StRuNy – Biuletynu Młodych Naukowców”

Trwa nabór tekstów do nowego, interdyscyplinarnego czasopisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów. Publikacje mogą być wynikiem prac kół naukowych, innych formalnych lub nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim, a także osób indywidualnych. Pierwszy numer „StRuNy – Biuletynu Młodych Naukowców” ukaże się 8 października 2012 r. Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie[…] Czytaj dalej

Poszukiwani doktoranci zainteresowani prowadzeniem badań doświadczalnych

Katedra Telekomunikacji i Fotoniki Wydziału Elektrycznego ZUT poszukuje doktorantów do prac badawczych w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki. Absolwentów: Fizyki, Optoelektroniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki, Chemii, Informatyki, Teleinformatyki lub kierunków pokrewnych zainteresowanych prowadzeniem badań doświadczalnych lub obliczeń numerycznych w dziedzinie fotoniki, optyki nieliniowej lub techniki światłowodowej prosimy o kontakt z kierownikiem Laboratorium: ewar@zut.edu.pl Oferujemy[…] Czytaj dalej