Ogłoszenia dla doktorantów

Targi Kół Naukowych

Sejmik Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego zaprasza studentów na Targi Kół Naukowych na Wydziale Elektrycznym. Targi odbędą się 13 grudnia 2012 r. w budynku przy ul. 26 kwietnia w godz. 9:00 – 14:00. Będzie to świetna okazja do zapoznania się z działalnością najlepszych kół naukowych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Odbędzie się pokaz osiągnięć poszczególnych[…] Czytaj dalej

Zacznij.biz: Pomysł – biznes – sukces!

1 grudnia 2012 r. wystartowała III edycja konkursu Zacznij.biz Pomysł – biznes – sukces! Konkurs to szansa dla tych, którzy planują przekształcić swoje innowacyjne projekty w przedsięwzięcia biznesowe. Autorzy najlepszych projektów będą mogli osobiście zaprezentować je inwestorom – Aniołom Biznesu, by pozyskać środki na rozwój przedsięwzięć i wdrożenie nowych technologii. Konkurs Zacznij.biz to wyjątkowy projekt[…] Czytaj dalej

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

Z przyjemnością informujemy, że laureatami V edycji konkursu o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin zostali: Łukasz Przeniosło (S1, Elektronika i Telekomunikacja) Łukasz Urbański (S3, Automatyka i Robotyka). Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Szczegółowe informacje oraz pełna lista nagrodzonych dostępne są na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50573.asp

Studia III stopnia, Automatyka i Robotyka

Elementy programu kształcenia w dyscyplinie Automatyka i Robotyka zgodne z Krajowymi Ramami Kształcenia Cel ogólny Nadrzędnym celem studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest nabycie przez doktoranta umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej oraz przygotowanie do opracowania pod opieką promotora rozprawy doktorskiej, zawierającej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, uczestnik[…] Czytaj dalej

Studia III stopnia, Elektrotechnika

Elementy programu kształcenia w dyscyplinie Elektrotechnika zgodne z Krajowymi Ramami Kształcenia Cel ogólny Nadrzędnym celem studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest nabycie przez doktoranta umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej oraz przygotowanie do opracowania pod opieką promotora rozprawy doktorskiej, zawierającej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, uczestnik studiów doktoranckich[…] Czytaj dalej

Spotkanie Dziekana z najlepszymi studentami i doktorantami 2011/2012

5 listopada br. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Elektrycznego z najlepszymi studentami roku akademickiego 2011/2012. Jak co roku, Dziekan wręczył studentom listy gratulacyjne i podziękował za zaangażowanie i ciężką pracę. Ważną częścią spotkania była dyskusja o warunkach studiowania na Wydziale – studenci ocenili bazę dydaktyczną i laboratoryjną. Dziekan wysłuchał także opinii na temat oferty kształcenia.[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni spełniać następujące wymagania: co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365[…] Czytaj dalej

Impreza studencka IAESTE

IAESTE (the International Association fo the Exchange of Students for Technical Experience) zaprasza na imprezę studencką z okazji międzynarodowo świętowanego Dnia IAESTE. W związku z tym, że działalność organizacji dotyczy międzynarodowej mobilności studentów, zapraszamy na nią również polskich i zagranicznych studentów Erasmusa, podkreślając przy tej okazji fakt ukończenia 25 lat programu ERASMUS. Impreza zostala zaplanowana[…] Czytaj dalej