Ogłoszenia dla kandydatów

Zachodniopomorskie stypendia dla najlepszych uczniów

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Program każdego roku będzie obejmować do 15 nowych osób, którym będzie wypłacane stypendium w wysokości 500 zł przez okres 2 lat z wyłączeniem okresu wakacyjnego. O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli[…] Czytaj dalej

Pierwsza edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla nowych studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników

Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla nowych studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników. Podstawowym celem realizacji programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w[…] Czytaj dalej

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

13.08.2018 – Artur Wollek – pok. 416 III piętro, ul. 26 Kwietnia 10 14, 23 i 24.08.2018 – Krzysztof Stawicki – pok. 310, II piętro, ul. Sikorskiego 37 (tel. 914494886) 16.08.2018 – Marzena Olszewska – pok. 153, parter, ul. 26 Kwietnia 10 17.08.2018 – Joanna Górecka – pok. 234, I piętro, ul. 26 Kwietnia 10[…] Czytaj dalej