Ogłoszenia dla kandydatów

Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na I rok czteroletnich  studiów doktoranckich w dyscyplinach Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka w roku akademickim 2017/2018. Harmonogram rekrutacji: Rejestracja elektroniczna: 1.07. – 26.08.2017 r. Termin składania dokumentów: do 1.09.2017 r. Rozmowa kwalifikacyjna: 7.09. 2017 r.   Więcej informacji na stronie Wydziału: http://www.we.zut.edu.pl/rekrutacja/

Lista osób przyjętych na studia, którym przyznano miejsce w domu studenckim

Domy studenckie będą kwaterowały kandydatów od 25 do 29 września (od poniedziałku do piątku) oraz od 2 do 3 października 2017 r. (poniedziałek – wtorek) w godzinach od 8:00 do 15:00. Do zameldowania wymagane są: dwa zdjęcia legitymacyjne, dowód osobisty. W przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie lub rezygnacji[…] Czytaj dalej

Zdobądź stypendium na I roku studiów!

Informujemy, że ruszył nabór do programu stypendiów pomostowych.  O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku, jest ambitny i zdolny, pochodzi ze wsi i małej miejscowości, z niezamożnej rodziny. W roku akademickim 2017/18 stypendium pomostowe na I roku studiów wynosi 500 zł miesięcznie (wypłacane przez[…] Czytaj dalej

Terminy przyjmowania dokumentów w II rekrutacji

Osoby, które chcą podjąć studia w ramach drugiej rekrutacji powinny po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej  dostarczyć dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja przyjmuje dokumenty w budynku przy ul. 26 Kwietnia 110 w dni robocze w godzinach 11:00-14:00. Komisja Rekrutacyjna wydaje także skierowania na badania lekarskie.

Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/18

Prosimy o sprawdzenie statusu kwalifikacji na studia w systemie rekrutacyjnym www.rekrutacja.zut.edu.pl Poniższe listy przedstawiają stan na dzień 11.07.2017 godz. 14:00 Wszystkich kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym (niezależnie od tego czy są aktualnie zakwalifikowani czy nie), zapraszamy z kompletem dokumentów do budynku przy ul. 26 Kwietnia 10  w dni powszednie od  13.07.2017 do[…] Czytaj dalej

Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Dom dla studenta”

W ramach tegorocznej edycji programu „Dom dla studenta”, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Elektrycznym a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o. o., osoby posiadające status studenta Wydziału Elektrycznego (na dzień 30 czerwca 2017 r.) mogą ubiegać się o miejsce w pełni wyposażonym lokalu mieszkalnym przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 3A. Informacje szczegółowe: miejsce[…] Czytaj dalej