Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie na wyjątkowy wykład prof. Janusza Konrada z Boston University

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT na zaszczyt zaprosić na wykład pt. „Towards Autonomous Video Surveillance”, który wygłosi Absolwent Wydziału Elektrycznego prof. Janusz Konrad – IEEE Signal Processing Society Distinguished Lecturer. Wydarzenie będzie miało miejsce we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 10:15 w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego w budynku WE ZUT przy ul. 26[…] Czytaj dalej

Wykłady w ramach programu Erasmus+

W dniu 21 maja w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego odbędą się dwa wykłady w ramach programu Erasmus+: godz. 10:15: Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., University of Žilina, „Simulation and measurement of electromagnetic fields effects to living organism” godz. 11:15: doc. Ing. Mariana Beňová, PhD., University of Žilina, „Simulation and measurement of electromagnetic fields effects to[…] Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne: stypendia Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim zaprosza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30, w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Alei Papieża Jana Pawła II 22A. Wydarzenie skierowane jest[…] Czytaj dalej

Wyjazd na Targi Inkontakt

Informujemy, że w dniu 25 maja (sobota) br. Biuro Karier ZUT w Szczecinie organizuje wyjazd studentów oraz naukowców na Targi Inkontakt w Schwedt n/Odrą, na których wystawia się m.in. wiele firm przemysłowych z Niemiec oraz Polski (https://www.inkontakt-schwedt.de/pl/). Wyjazd jest bezpłatny, jednak aby przedsięwzięcie mogło dojść do skutku musi zgłosić się określona liczba osób. Zgłoszenia przyjmowane[…] Czytaj dalej

Nabory na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe realizowane w roku 2019/2020 z programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu naborów na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe realizowane w roku 2019/2020 w ramach programu Erasmus+. Kompletne wnioski zgłoszeniowe na wyjazdy dydaktyczne należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą, a na wyjazdy szkoleniowe w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 maja 2019 r. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się[…] Czytaj dalej

Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Informujemy, że do Dziekana Wydziału Elektrycznego wpłynął wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Maciusowicza – „Analiza zjawiska magnetycznego szumu Barkhausena na potrzeby oceny właściwości powierzchniowych wybranych stali ferromagnetycznych” (proponowany promotor: dr hab. inż. Grzegorz Psuj). Zgodnie z „Zasadami wszczynania i zamykania przewodów doktorskich …” przyjętymi przez Radę Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie w[…] Czytaj dalej

Dyżur ekspercki: Wszystko co musisz wiedzieć o programie Horyzont 2020

RCIiTT zaprasza wszystkich doktorantów, pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania pomysłów projektowych w ramach programu Horyzont 2020. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji nt: zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty. Dyżur ekspercki odbędzie się w[…] Czytaj dalej

Wykład prof. Anatoliia Orlova

Zapraszamy na wykład prof. Anatoliia Orlova z Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Wystąpienie zatytułowane „IoT Sensors for Health Monitoring: Trends and Challenges” odbędzie się w dniu 11 kwietnia w godz. 13:00 – 16:00, w sali A110.

Procedura antyplagiatowa na Wydziale Elektrycznym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2019 r. ukazało się Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie procedury antyplagiatowej obowiązującej na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. Wszyscy dyplomanci i promotorzy prac dyplomowych są zobowiązani do zapoznania się z zapisami i przestrzegania postanowień określonych w ww. zarządzeniu.