Ogłoszenia dla pracowników

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

15 marca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery nowe konkursy: OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora; SONATA na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych[…] Czytaj dalej

Wydział Elektryczny wspiera inwestorów

Niemiecka Grupa Tognum (w której większościowy pakiet mają Daimler i Rolls Royce) w 2013 r. uruchomi w Stargardzie Szczecińskim fabrykę silników diesla oraz utworzy laboratorium badawczo-rozwojowe elektronicznych układów sterowania i monitoringu pracy silnika. Na inwestycje wyda 91 mln euro i zatrudni 210 osób – poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Miło nam poinformować, że[…] Czytaj dalej

Konkurs prac doktorskich Komitetu Regionów na temat „Samorządy lokalne i regionalne w Unii Europejskiej”

Jak co roku Komitet Regionów ogłasza konkurs, którego celem jest nagrodzenie prac doktorskich poświęconych w głównej mierze aspektom regionalnym lub lokalnym, obronionych na wyższych uczelniach państw członkowskich UE. Do udziału w tegorocznej edycji kwalifikują się osoby, które uzyskały dyplom doktorski w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających termin zgłaszania uczestnictwa w konkursie. Laureat I miejsca otrzyma nagrodę[…] Czytaj dalej

Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości akademickiej”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie pn. „ABC Przedsiębiorczości Akademickiej”. Celem szkolenia jest zachęcenie studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do podjęcia własnej działalności gospodarczej, która umożliwi im w przyszłości realizację własnych zamierzeń i pracę w zakresie i na warunkach przez nich samych wybranych. Omówione zostaną następujące zagadnienia: firmy oparte na wiedzy,[…] Czytaj dalej

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31 marca br. trwa nabór wniosków w siódmej edycji konkursu na stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Minister przyznaje corocznie stypendia naukowe osobom, które w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyły 35. roku życia i zatrudnione są w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36[…] Czytaj dalej

ECE UniAcademy

ECE UniAcademy to szkolenie z zakresu technologii mobilnych prowadzone przez doświadczonych inżynierów z European Communications Engineering Ltd. Po ukończeniu naszej akademii dołączasz do wąskiego grona poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Pliki do pobrania