Ogłoszenia dla pracowników

Współpraca z Republiką Austrii w ramach Programu Wykonawczego na lata 2013-2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz austriackie Federalne Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych zapraszają do podejmowania współpracy w ramach Programu Wykonawczego na lata 2013-2014. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między polskimi i austriackimi zespołami badawczymi. Projekty są wspierane finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w danym kraju, w zależności od dokonanej oceny.[…] Czytaj dalej

Szansa dla nowych inwestycji uczelni – konkurs nr 2 w Działaniu 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla XIII Priorytetu ogłosiło nabór wniosków w konkursie nr 2.Projekty będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych  w ramach XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Wsparcie obejmuje kompleksowe projekty mające na celu rozwój[…] Czytaj dalej

Konkurs DAAD – wspieranie wymiany osobowej przy realizacji projektów naukowych w latach 2013 – 2014

Do 31 lipca 2012 r. można składać wnioski do programu Komitetu Badań Naukowych i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Jego celem jest wspomaganie współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców dzięki pomocy przy wymianie osobowej związanej z realizacją projektów. Program jest otwarty na wszystkie dziedziny nauki. Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze[…] Czytaj dalej

Pracownicy – nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe 2012/2013

Zapraszamy pracowników do składania wniosków na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus realizowane w roku akademickim 2012/2013 (wyjazdy realizowane pomiędzy 01.06.2012 i 31.08.2013). Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych na rok 2012/2013 (dostępne na stronie: http://www.erasmus.zut.edu.pl/pl,pracownicy_szkolenia) przed złożeniem wniosku. Formularze wniosku oraz indywidualnego programu szkolenia/pracy dostępne są na stronie: http://www.erasmus.zut.edu.pl/pl,inni_pracownicy-dokumenty. Wnioski[…] Czytaj dalej

Nauczyciele akademiccy – nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne 2012/2013

Zapraszamy nauczycieli akademickich do składania wniosków na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013 (wyjazdy realizowane w okresie 08.2012 – 08.2013 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej). Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych (dostępne na stronie: http://www.erasmus.zut.edu.pl/pl,nauczyciele) przed złożeniem wniosku. Formularze wniosku oraz indywidualnego programu nauczania dostępne[…] Czytaj dalej