Ogłoszenia dla pracowników

List kandydata na Dziekana Wydziału Elektrycznego, dr hab. inż. Stefana Domka, prof. nadzw. ZUT

Panie i Panowie Elektorzy, Szanowni Państwo! Zbliżają się wybory władz Wydziału na kadencję 2012–2016. Funkcja dziekana jest niezmiernie zaszczytna, ale i niezwykle odpowiedzialna. Każdy kandydat na tę funkcję chcąc odpowiedzialnie poddać się woli wyborców musi rozważyć wiele aspektów związanych z sytuacją dzisiejszą i nieodległą przyszłością Wydziału, ocenić potencjalne szanse i zagrożenia, a także oczekiwania pracowników[…] Czytaj dalej

Konferencja OPI dotycząca innowacyjnych i ryzykownych projektów badawczo-rozwojowych

Ośrodek Przetwarzania Informacji zaprasza przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe, kierowników i członków zespołów badawczych, dyrektorów jednostek naukowych, przedstawicieli administracji oraz studentów na konferencję poświęconą sposobom zarządzania projektami B+R w Polsce, pod tytułem „Czy można realizować innowacyjne projekty badawcze bez ryzyka? Zarządzanie projektami B+R – jak to się robi w Polsce” Zarówno przedstawiciele nauki, jak i przedsiębiorstw[…] Czytaj dalej

ICT Young 2012

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i swoim, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji naukowej ICT Young 2012 – II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Studentów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Automatyki i Robotyki, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2012 roku na Politechnice Gdańskiej, w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. ICT[…] Czytaj dalej

II Konkurs Programu INNOTECH

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił II Konkurs Programu INNOTECH. Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Program INNOTECH jest programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z[…] Czytaj dalej

Program wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską ”CANALETTO” na lata 2013-15

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają do podejmowania współpracy w ramach nowej edycji programu wymiany osobowej naukowców. Program CANALETTO obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i włoskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W Polsce projekty[…] Czytaj dalej

Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z Republiką Czeską

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Czeskim Ministerstwem Edukacji, Młodzieży i Sportu zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Czechami na lata 2012-2013. Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i czeskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową. Projekty[…] Czytaj dalej

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

15 marca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery nowe konkursy: OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora; SONATA na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych[…] Czytaj dalej