Ogłoszenia dla pracowników

Warsztaty „Procedury projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych”

Dziekan Wydziału Elektrycznego zaprasza studentów i pracowników Wydziału na warsztaty, prowadzone przez przedstawiciela firmy PROSPEL Sp. z o.o. pod tytułem „Procedury projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych”. Warsztaty odbędą się 23 listopada 2011. godz. 08.15 – 13.00 w sali A 209 Warsztaty są organizowane w ramach prowadzonego na Wydziale Elektrycznym projektu systemowego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” i współfinansowane[…] Czytaj dalej

Prenumerata „Napędów i Sterowania”

Informujemy, że dzięki staraniom Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych udało się wynegocjować atrakcyjny rabat na roczną prenumeratę czasopisma branżowego „Napędy i Sterowanie”. Studenci zainteresowani prenumeratą proszeni są o kontakt z dr inż. Sebastianem Szkolnym.

V edycja konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

23 września 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła konkurs na finansowanie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w europejskich programach badawczych. Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych zwanych dalej „wnioskodawcami”, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.[…] Czytaj dalej

Nowy projekt badawczy na Wydziale Elektrycznym

7 października 2011 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych w dniu 15 marca 2011 roku. Wśród projektów znalazł się projekt pt. „Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej i telekomunikacji optycznej”, którego kierownikiem jest dr hab. Ewa Weinert-Rączka, prof. nadzw. ZUT.[…] Czytaj dalej

Informacja Dyrektora NCN w sprawie przewidywanego terminu udostępnienia elektronicznych formularzy wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 15 września 2011 r.

Wszystkich pracowników zainteresowanych złożeniem wniosków w konkursach na finansowanie projektów badawczych ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 września 2011 r. zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Dyrektora NCN w sprawie udostępnienia elektronicznych formularzy wniosków oraz zakresem informacji wymaganych we wnioskach w ramach poszczególnych konkursów. http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2011-10-04-termin-udostepnienia-formularzy

II nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach Programu Erasmus

Uruchomiony został drugi nabór na wszystkie formy wyjazdów stypendialnych Programu Erasmus, tj. wyjazdy na studia i praktyki studenckie oraz wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników ZUT. Nauczyciele akademiccy – drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012  (zakłada się, że dotyczy on wyjazdów realizowanych w okresie styczeń – lipiec 2012 r.). Harmonogram naboru zaplanowany[…] Czytaj dalej

Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

Do 10 stycznia 2012 r. składać można wnioski na stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Czas trwania stypendium: W zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy; okres odbywania stypendium: od 01.05.2012 do 31.01.2013. Wysokość stypendium: 1[…] Czytaj dalej

Stypendia DAAD na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców

Do 15 listopada 2011 r. składać można wnioski zgłoszeniowe na stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców organizowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Stypendia umożliwiają młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych. Czas trwania stypendium: Od 1 do[…] Czytaj dalej

IV edycja staży w ramach projektu „Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłosiło nabór do IV edycji staży, która rozpocznie się 1 grudnia 2011 i potrwa 3 miesiące. W stażu wziąć mogą udział: pracownicy naukowi lub naukowo-dydaktyczni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudnieni tytułem umowy o pracę z minimum stopniem magistra pracownicy przedsiębiorstw (woj. zachodniopomorskie) zatrudnieni tytułem umowy o pracę z[…] Czytaj dalej

Uwaga „Stypendium w zasięgu ręki!”

12 października br. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje seminarium poświęcone krajowym i zagranicznym mechanizmom stypendialnym. Spotkanie pn. „Stypendium w zasięgu ręki!” będzie miało miejsce w hotelu Novotel w Szczecinie, w godz. 9:45 – 14:30. Pracownicy RCIiTTu zaprezentują szereg mechanizmów stypendialnych, z których skorzystać mogą zarówno absolwenci, doktoranci, jak również naukowcy ze stopniem doktora[…] Czytaj dalej