Ogłoszenia dla pracowników

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają  na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Szrota pt.  „Ocena zawilgocenia transformatorów energetycznych z niejednorodną lub zestarzaną izolacją papierowo-olejową, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Promotor: dr hab. inż.[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym. Do konkursu mogą przystąpić osoby chcące podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniające warunki określone w § 54, p.5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: podanie życiorys odpis dyplomu nadania stopnia doktora[…] Czytaj dalej

Nowe konkursy w Programie „LUDZIE” 7. PR

16 marca br. ogłoszone zostały 3 konkursy na granty indywidualne w ramach Programu „LUDZIE” 7. Programu Ramowego: Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) – Europejskie stypendium wyjazdowe umożliwiające indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 m-cy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. Realizacja projektu w ramach stypendium powinna prowadzić[…] Czytaj dalej

Plany zajęć na studiach stacjonarnych

W dziale  „Studia” na stronie www Wydziału zostały opublikowane plany zajęć studentów i pracowników na semestr letni. W związku z istniejącą możliwością zmian, prosimy o kontrolowanie daty publikacji danego planu. W przypadku aktualizacji, data ta zostanie zmieniona na aktualną.

Stypendium badawcze Fundacji Alexandra von Humboldta dla doświadczonych naukowców

Fundacja Alexandra von Humboldta oferuje stypendia dla wysoko wykwalifikowanych naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich 12 lat. Umożliwiają one prowadzenie projektu badawczego z zakresu wszystkich dziedzin nauki, przez okres od 6 do 18 m-cy w wybranym przez siebie instytucie naukowym w Niemczech. Kryteria oceny kandydata to: jakość naukowa i wykonalność zaproponowanego projektu, osiągnięcia[…] Czytaj dalej

Ruszyło pierwsze w Polsce internetowe wydawnictwo naukowe

E-wydawnictwo jest portalem publikacji naukowych wzorowanym na najlepszych globalnych portalach akademickich, na których spotykają się naukowcy, studenci, właściciele praw autorskich do książek, a także osoby chcące poznać opinie na temat prowadzonych przez siebie badań. E-wydawnictwo umożliwia łatwe wyszukiwanie i pobieranie prac naukowych oraz bezpłatną publikację dorobku własnego w Internecie. System przewiduje trzy podstawowe kategorie publikacji[…] Czytaj dalej