Ogłoszenia dla pracowników

Dni innowacji technologicznych 23-24.05.2011

Technologie 3D, hologramy, roboty, platformy internetowe, aplikacje, warsztaty wzornictwa przemysłowego – jak zarobić 4 miliony w 4 lata ? – i wiele innych atrakcji. Zapraszamy serdecznie na Dni Innowacji w ramach projektu Transfer Wiedzy w Regionie. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 37.[…] Czytaj dalej

Zaproszenie na Seminarium Komisji Cybernetyki Technicznej PAN O/Poznań

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Seminarium Komisji Cybernetyki Technicznej PAN, Oddział Poznań pt. WSPÓŁCZESNE METODY STEROWANIA NIELINIOWYMI UKŁADAMI DYNAMICZNYMI. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 roku , w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, przy ul. Sikorskiego 37, w godzinach 10.00 – 13.50.

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Zenkera p.t „Wpływ struktury oleju i papieru na relaksację dielektryczną kanałów olejowych transformatorów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Promotor: dr hab. inż.[…] Czytaj dalej

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają  na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Marka Szrota pt.  „Ocena zawilgocenia transformatorów energetycznych z niejednorodną lub zestarzaną izolacją papierowo-olejową, która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Promotor: dr hab. inż.[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym. Do konkursu mogą przystąpić osoby chcące podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniające warunki określone w § 54, p.5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: podanie życiorys odpis dyplomu nadania stopnia doktora[…] Czytaj dalej

Nowe konkursy w Programie „LUDZIE” 7. PR

16 marca br. ogłoszone zostały 3 konkursy na granty indywidualne w ramach Programu „LUDZIE” 7. Programu Ramowego: Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) – Europejskie stypendium wyjazdowe umożliwiające indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 m-cy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. Realizacja projektu w ramach stypendium powinna prowadzić[…] Czytaj dalej