Ogłoszenia dla pracowników

Oferta wyjazdu do Włoch dla dwóch doktorantów

Uniwersytet w Pizie i Włoski Instytut Technologii w Genui oferują wspólny program doktorancki. Kandydaci powinni posiadać dyplom magistra z dziedziny inżynierii lub informatyki, ze specjalizacją w robotyce. Zakwalifikowani doktoranci zaangażowani będą w prace zespołów dwóch międzynarodowych projektów. Informacje o naborze znajdują się na stronie http://scholarship-online.com/phd-research-positions-in-robotics-at-unipisa-iit-italy.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ScholarshipsOnline+%28Scholarships+Online%29

Oferta Postdoc we Francuskiej Komisji Energii Atomowej

Francuska Komisja Energii Atomowej (CEA) zaprasza naukowców ze stopniem doktora do współpracy w ramach programu CEA Eurotalents. Grant pokrywa koszty wizyt badawczych w ramach autorskich programów badawczych przez okres 24 miesięcy. Tematyka badań: mikroelektronika, nanonauki i nanotechnologie, energia, środowisko i zmiany klimatyczne, nauka i technologie wysokoobliczeniowe, nauki o życiu, biotechnologia, astrofizyka. Nabór w systemie ciągłym.[…] Czytaj dalej

Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed

Pomeranus Seed daje możliwość pozyskania wielopłaszczyznowego wsparcia doradczego oraz kapitałowego dla ciekawych, innowacyjnych pomysłów biznesowych, będących na początkowym etapie rozwoju. O wsparcie finansowe do wysokości 200 tys. euro z Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED mogą ubiegać się projektodawcy posiadający innowacyjny pomysł z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), biotechnologii lub nanotechnologii, którzy nie boją się[…] Czytaj dalej