Ogłoszenia dla pracowników

Plany zajęć na studiach stacjonarnych

W dziale  „Studia” na stronie www Wydziału zostały opublikowane plany zajęć studentów i pracowników na semestr letni. W związku z istniejącą możliwością zmian, prosimy o kontrolowanie daty publikacji danego planu. W przypadku aktualizacji, data ta zostanie zmieniona na aktualną.

Stypendium badawcze Fundacji Alexandra von Humboldta dla doświadczonych naukowców

Fundacja Alexandra von Humboldta oferuje stypendia dla wysoko wykwalifikowanych naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich 12 lat. Umożliwiają one prowadzenie projektu badawczego z zakresu wszystkich dziedzin nauki, przez okres od 6 do 18 m-cy w wybranym przez siebie instytucie naukowym w Niemczech. Kryteria oceny kandydata to: jakość naukowa i wykonalność zaproponowanego projektu, osiągnięcia[…] Czytaj dalej

Ruszyło pierwsze w Polsce internetowe wydawnictwo naukowe

E-wydawnictwo jest portalem publikacji naukowych wzorowanym na najlepszych globalnych portalach akademickich, na których spotykają się naukowcy, studenci, właściciele praw autorskich do książek, a także osoby chcące poznać opinie na temat prowadzonych przez siebie badań. E-wydawnictwo umożliwia łatwe wyszukiwanie i pobieranie prac naukowych oraz bezpłatną publikację dorobku własnego w Internecie. System przewiduje trzy podstawowe kategorie publikacji[…] Czytaj dalej

Wirtualna Biblioteka Nauki

Zachęcamy do korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN), która umożliwia wszystkim polskim naukowcom korzystanie z najbardziej prestiżowych i wartościowych publikacji naukowych. WBN stanowi zarówno istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również ważną pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. WBN dostępna jest[…] Czytaj dalej

Nowe finansowe wsparcie dla „Naukowców na Plus” jeszcze w tym roku

5 listopada 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka ustanowiła nowe programy – Ideas Plus, Index Plus oraz Iuventus Plus, których celem jest dodatkowe wspieranie naukowców, rozwój polskich czasopism naukowych i premiowanie wybitnych młodych uczonych. Program „Ideas Plus” ma na celu zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości badań naukowych oraz wsparcie i zachęcenie[…] Czytaj dalej

Internetowe wydanie “Archives of Electrical Engineering”

Informujemy, że od października br. ukazuje się internetowe wydanie „Archives of Electrical Engineering” (AEE) – kwartalnika Komitetu Elektrotechniki PAN. Artykuły AEE dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Springer-Versita: http://versita.metapress.com/content/121831 lub na stronie: http://www.aee.put.poznan.pl/

Oferta wyjazdu do Włoch dla dwóch doktorantów

Uniwersytet w Pizie i Włoski Instytut Technologii w Genui oferują wspólny program doktorancki. Kandydaci powinni posiadać dyplom magistra z dziedziny inżynierii lub informatyki, ze specjalizacją w robotyce. Zakwalifikowani doktoranci zaangażowani będą w prace zespołów dwóch międzynarodowych projektów. Informacje o naborze znajdują się na stronie http://scholarship-online.com/phd-research-positions-in-robotics-at-unipisa-iit-italy.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ScholarshipsOnline+%28Scholarships+Online%29