Ogłoszenia dla pracowników

Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

Do 10 stycznia 2012 r. składać można wnioski na stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Czas trwania stypendium: W zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy; okres odbywania stypendium: od 01.05.2012 do 31.01.2013. Wysokość stypendium: 1[…] Czytaj dalej

Stypendia DAAD na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców

Do 15 listopada 2011 r. składać można wnioski zgłoszeniowe na stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców organizowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Stypendia umożliwiają młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych. Czas trwania stypendium: Od 1 do[…] Czytaj dalej

IV edycja staży w ramach projektu „Czas na staż! Współpraca nauki i biznesu”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłosiło nabór do IV edycji staży, która rozpocznie się 1 grudnia 2011 i potrwa 3 miesiące. W stażu wziąć mogą udział: pracownicy naukowi lub naukowo-dydaktyczni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudnieni tytułem umowy o pracę z minimum stopniem magistra pracownicy przedsiębiorstw (woj. zachodniopomorskie) zatrudnieni tytułem umowy o pracę z[…] Czytaj dalej

Uwaga „Stypendium w zasięgu ręki!”

12 października br. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje seminarium poświęcone krajowym i zagranicznym mechanizmom stypendialnym. Spotkanie pn. „Stypendium w zasięgu ręki!” będzie miało miejsce w hotelu Novotel w Szczecinie, w godz. 9:45 – 14:30. Pracownicy RCIiTTu zaprezentują szereg mechanizmów stypendialnych, z których skorzystać mogą zarówno absolwenci, doktoranci, jak również naukowcy ze stopniem doktora[…] Czytaj dalej

Program START – stypendia dla młodych uczonych

Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. O stypendia mogą ubiegać się młodzi uczeni, którzy: nie[…] Czytaj dalej

Program KOLUMB – stypendia na zagraniczne staże podoktorskie

Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła kolejny konkurs na stypendia zagraniczne umożliwiające wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy: posiadają stopień naukowy doktora, składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora, posiadają obywatelstwo polskie[…] Czytaj dalej

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

15 września ogłoszone zostały trzy nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=101&p=4 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Szczegółowe informacje o[…] Czytaj dalej

Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Trwa kolejny konkurs Centrum Innowacji NOT na projekty celowe w dziedzinie zastosowań praktycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych muszę dotyczyć wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Realizacja projektu celowego (zakończenie badań i prac wdrożeniowych) musi być zakończona do 31 października[…] Czytaj dalej

Ostatnia edycja konkursu „Stypendia Konferencyjne” FNP

Do 30 września można składać wnioski do programu Stypendia Konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przyznaje środki na wyjazd na konferencje zagraniczne, podczas których naukowcy wygłaszać będą zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat lub przedstawią plakat. Aplikanci muszą być pracownikami uczelni wyższej lub doktorantami. Stypendium przeznaczone jest dla osób w wieku do 35 lat i[…] Czytaj dalej

Seminarium pt. „Skąd fundusze na badania? Przegląd europejskich i krajowych programów B+R”

28 września w hotelu Novotel odbędzie się bezpłatne seminarium pn. „Skąd fundusze na badania? Przegląd europejskich i krajowych programów B+R”. Specjaliści zajmujący się doradztwem w zakresie programów badawczo-rozwojowych przedstawią dostępne obecnie fundusze na badania i rozwój. Szkolenie odbędzie się 28.09.2011r. w godz. 9.00 – 14.30 w sali Amber I. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie:[…] Czytaj dalej