Ogłoszenia dla pracowników

Program KOLUMB – stypendia na zagraniczne staże podoktorskie

Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła kolejny konkurs na stypendia zagraniczne umożliwiające wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy: posiadają stopień naukowy doktora, składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora, posiadają obywatelstwo polskie[…] Czytaj dalej

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

15 września ogłoszone zostały trzy nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki: Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=101&p=4 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Szczegółowe informacje o[…] Czytaj dalej

Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Trwa kolejny konkurs Centrum Innowacji NOT na projekty celowe w dziedzinie zastosowań praktycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski o dofinansowanie projektów celowych muszę dotyczyć wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Realizacja projektu celowego (zakończenie badań i prac wdrożeniowych) musi być zakończona do 31 października[…] Czytaj dalej

Ostatnia edycja konkursu „Stypendia Konferencyjne” FNP

Do 30 września można składać wnioski do programu Stypendia Konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przyznaje środki na wyjazd na konferencje zagraniczne, podczas których naukowcy wygłaszać będą zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat lub przedstawią plakat. Aplikanci muszą być pracownikami uczelni wyższej lub doktorantami. Stypendium przeznaczone jest dla osób w wieku do 35 lat i[…] Czytaj dalej

Seminarium pt. „Skąd fundusze na badania? Przegląd europejskich i krajowych programów B+R”

28 września w hotelu Novotel odbędzie się bezpłatne seminarium pn. „Skąd fundusze na badania? Przegląd europejskich i krajowych programów B+R”. Specjaliści zajmujący się doradztwem w zakresie programów badawczo-rozwojowych przedstawią dostępne obecnie fundusze na badania i rozwój. Szkolenie odbędzie się 28.09.2011r. w godz. 9.00 – 14.30 w sali Amber I. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie:[…] Czytaj dalej

Poszukiwani doktoranci zainteresowani prowadzeniem badań doświadczalnych

Katedra Telekomunikacji i Fotoniki Wydziału Elektrycznego ZUT poszukuje doktorantów do prac badawczych w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki. Absolwentów: Fizyki, Optoelektroniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki, Elektrotechniki, Chemii, Informatyki, Teleinformatyki lub kierunków pokrewnych zainteresowanych prowadzeniem badań doświadczalnych lub obliczeń numerycznych w dziedzinie fotoniki, optyki nieliniowej lub techniki światłowodowej prosimy o kontakt z kierownikiem Laboratorium: ewar@zut.edu.pl Oferujemy[…] Czytaj dalej

Próby wyłudzenia haseł

W związku z kolejną falą maili stanowiących próbę wyłudzenia haseł do kont pocztowych prosimy o ignorowanie każdej wiadomości email, w której treści znajduje się prośba o podanie hasła (niezależnie od tego czy email zawiera jakąkolwiek formę groźby, propozycję pomocy czy jakiekolwiek inne odniesienie). Przypominamy, że hasło do konta poczty elektronicznej ZUT jest indywidualne i powinno[…] Czytaj dalej

Elektroniczna dokumentacja toku studiów

W dniu 12.05.2011 w sali Rady Wydziału Elektrycznego odbyło się spotkanie władz Wydziału z Samorządem Studenckim oraz starostami kierunków oraz grup studenckich, podczas którego zaprezentowany został nowy element Systemu Intranetowego Wydziału Elektrycznego będący wstępem do wprowadzenia w pełni elektronicznego indeksu. Z duża satysfkacją informujemy również tutaj, że nasz Wydział jako pierwszy w ZUT wdraża –[…] Czytaj dalej

Program wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej”. W ramach Programu finansowane lub dofinansowane będą koszty inwestycji polegających na zakupie lub wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej. W ramach Programu mogą być dofinansowane inwestycje współfinansowane z innych źródeł, w szczególności w ramach[…] Czytaj dalej