Ogłoszenia dla pracowników

Oferta Postdoc we Francuskiej Komisji Energii Atomowej

Francuska Komisja Energii Atomowej (CEA) zaprasza naukowców ze stopniem doktora do współpracy w ramach programu CEA Eurotalents. Grant pokrywa koszty wizyt badawczych w ramach autorskich programów badawczych przez okres 24 miesięcy. Tematyka badań: mikroelektronika, nanonauki i nanotechnologie, energia, środowisko i zmiany klimatyczne, nauka i technologie wysokoobliczeniowe, nauki o życiu, biotechnologia, astrofizyka. Nabór w systemie ciągłym.[…] Czytaj dalej

Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed

Pomeranus Seed daje możliwość pozyskania wielopłaszczyznowego wsparcia doradczego oraz kapitałowego dla ciekawych, innowacyjnych pomysłów biznesowych, będących na początkowym etapie rozwoju. O wsparcie finansowe do wysokości 200 tys. euro z Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED mogą ubiegać się projektodawcy posiadający innowacyjny pomysł z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), biotechnologii lub nanotechnologii, którzy nie boją się[…] Czytaj dalej