Ogłoszenia dla studentów

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 8 marca 2019 roku do godz. 15.00. Wytyczne dla studentów[…] Czytaj dalej

Nabór na wyjazdy do OITA University w Japonii

Informujemy o możliwości wyjazdu do OITA University w Japonii w roku akademickim 2019/2020. Zasady kwalifikacji i harmonogram naboru dostępne są na stronie internetowej: https://mobilnosc.zut.edu.pl/dzial-mobilnosci-miedzynarodowej/mobilnosc-studentow-i-doktorantow/oita-university-w-japonii.html

Warsztaty pt. „Ekosystem IoT” – Rekrutacja

Trenerzy: Tieto Poland Sp. z o.o. Piotr Lech KPSiIM WE Zapraszamy do udziału w warsztatach dedykowanych są dla studentów stopnia drugiego sem. 3 Wydziału Elektrycznego oraz członków SKN Teleinformatyki Apacz 500. Planowane zajęcia – marzec – maj 2019 – jedno 2-3 godzinne spotkanie popołudniowe w tygodniu (dodatkowo wymagana jest praca własna poza godzinami spotkań z[…] Czytaj dalej

Office dla studentów i pracowników ZUT

Uczelniane Centrum Informatyki uprzejmie informuje, że ZUT zakupił roczną subskrypcję pakietu Office 386 ProPlus, w ramach której każdy pracownik oraz student otrzymuje 5 licencji na pakiet MS Office do instalacji na komputerach służbowych oraz domowych, tabletach i komórkach. Aby zainstalować oprogramowanie należy się zalogować do witryny office.com. Jako nazwę użytkownika należy wpisać login@zut.edu.pl, gdzie login[…] Czytaj dalej

Składanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów

Studenci, którym wydane zostały skierowania na badania lekarskie, zobowiązani są do przedstawienia w dziekanacie w terminie do 18 stycznia 2019 r. uzyskanego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach. Jednocześnie przypominamy, że studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

Wyjazdy na studia i praktyki w roku 2019/2020 w ramach programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe i praktyki zawodowe realizowane w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+. Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 01.07.2019 – 15.09.2020 (wyjazdy roczne, semestr zimowy, semestr letni). Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronach: https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/studia.html https://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/praktyka.html Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in.[…] Czytaj dalej