Ogłoszenia dla studentów

Wybór języka obcego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia

W dniu  4.10.2011 r. o godzinie  12.15 odbędzie się podział na grupy z języków obcych dla Studentów II roku rozpoczynających naukę języka obcego. Informujemy, że nauka języka obcego dla studentów  rozpoczynających lektorat nie jest przewidziana na poziomie podstawowym Język Angielski: Sala : 309, 309A, 309B, 311, 312, 310 (BMW) Budynek Jednostek Międzywydziałowych przy al. Piastów[…] Czytaj dalej

Uchylanie decyzji stypendialnych wydanych na okres dłuższy niż do 30.09.2011

Decyzje stypendialne, które zostały wydane na okres dłuższy niż do 30 września 2011 r. (dotyczy stypendium za wyniki w nauce przyznane do 2012 r.) zostaną uchylone, jako niezgodne ze znowelizowaną ustawą. W związku z tym studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którym decyzje o przyznanych stypendiach  naukowe zostaną uchylone, mogą ubiegać się o stypendium rektora[…] Czytaj dalej