Ogłoszenia dla studentów

Grafika i Multimedia

Studia podyplomowe „Grafika i Multimedia” prowadzone są przez Katedrę Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej (KPSiIM) na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów najnowocześniejszych technologii filmowych i wideo: komputerowego montażu nieliniowego projektowania i realizacji zawartości multimedialnej przetwarzania obrazów i dźwięku zastosowań grafiki komputerowej Absolwenci studiów podyplomowych „Grafika i Multimedia” mogą[…] Czytaj dalej

Menedżer w Elektrotechnice

Studia administrowane są przez Wydział Elektryczny, we współpracy z Wydziałem Informatyki oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT. Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje szeroko rozumiane procesy zarządzania i organizacji przedsiębiorstw elektrycznych w dobie integracji z Unią Europejską. Zajęcia na studiach prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych (zaocznych) i trwają trzy semestry. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci[…] Czytaj dalej

Pozyskiwanie Energii Elektrycznej ze Źródeł Odnawialnych

Studia administrowane są przez Wydział Elektryczny ZUT, Katedrę Elektrotechniki i Napędów Elektrycznych. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Poznaje zasady budowy i funkcjonowania elektrowni niekonwencjonalnych zwłaszcza elektrowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych. Przygotowany będzie do wyboru optymalnego sposobu produkcji energii elektrycznej w danych warunkach ekonomicznych, geograficznych i[…] Czytaj dalej

Technologie WWW

Studia podyplomowe „Technologie WWW” prowadzone są przez Katedrę Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej (KPSiIM) na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów najnowocześniejszych technologii: kompleksowego tworzenia stron i portali WWW zarządzania stronami oraz portalami WWW zarządzania serwerami WWW Absolwenci studiów podyplomowych „Technologie WWW” mogą znaleźć zatrudnienie jako: projektanci portali WWW[…] Czytaj dalej

Studia II stopnia, Automatyka i Robotyka

Spis treści Charakterystyka kierunku Cele programu kształcenia Efekty kształcenia i plany studiów Charakterystyka kierunku Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowany do twórczego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki oraz jej zastosowań w przemyśle i zarządzaniu. Zgodnie z ukończoną specjalnością absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi związanymi[…] Czytaj dalej

Studia II stopnia, Elektrotechnika

Spis treści Charakterystyka kierunku Cele programu kształcenia Efekty kształcenia i plany studiów Charakterystyka kierunku Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w zespołach projektujących, konstruujących, budujących i eksploatujących urządzenia, układy i systemy elektryczne z zakładach przemysłu elektrotechnicznego, a także innych wykorzystujących urządzenia zasilane energia elektryczną. Posiada[…] Czytaj dalej

Studia I stopnia, Automatyka i Robotyka

Spis treści Charakterystyka kierunku Dlaczego Automatyka i Robotyka Cele programu kształcenia Efekty kształcenia i plany studiów Kierunek Automatyka i Robotyka jest kierunkiem ‚zamawianym’ dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/13. Wybierając studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, która umożliwią pracę wszędzie tam, gdzie: zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy[…] Czytaj dalej