Ogłoszenia dla studentów

Dziekanat nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.10.2018 r. (poniedziałek) Dziekanat Wydziału Elektrycznego będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Drugi nabór na wyjazdy na studia częściowe w ramach Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2018/2019 (wyjazdy w semestrze letnim). Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/studia.htmlhttp://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/studia.html Nabór dotyczy uczelni, w których nie został przekroczony termin zgłoszeń – osoby zainteresowane daną uczelnią proszone są o skonsultowanie wyboru z koordynatorem wydziałowym[…] Czytaj dalej

Trzeci nabór na praktyki zawodowe 2018/2018 w ramach Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu trzeciego naboru wniosków na zagraniczne praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2018/2019 – wyjazdy trwające min. 60 dni i zrealizowane w okresie 21 listopada 2018 – 15 września 2019. Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus-dla-studentow/praktyka.html Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację[…] Czytaj dalej

Konkurs Młodzi Innowacyjni dla PGNiG IV edycja

Informujemy o uruchomieniu IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekty badawczo-rozwojowe dla GK PGNiK. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców. Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres : konkursMIP@pgnig.pl w terminie do dnia 31.10.2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Więcej informacji[…] Czytaj dalej

XXVIII Konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Trwa kolejna edycja Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych. Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć. Do Konkursu można zgłosić pracę realizowaną[…] Czytaj dalej

Zaproszenie na wydziałowe seminarium naukowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium związane z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Artura Chachlicy w dyscyplinie: automatyka i robotyka, pod tytułem: „Radiowy system lokalizacji obiektów mobilnych z samokorekcją błędów”,  Seminarium odbędzie się w czwartek, 20 września 2018 r. sala 209 w  budynku Wydziału przy ul. Sikorskiego 37  o godz.10:15.