Ogłoszenia dla studentów

Absolwent Wydziału Elektrycznego wśród konstruktorów pierwszego polskiego satelity

W poniedziałek, 13. lutego 2012 r. na pokładzie europejskiej rakiety Vega został wyniesiony na orbitę pierwszy polski satelita PW-Sat. W zespole twórców satelity – studentów Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów z Centrum Badań Kosmicznych PAN – jest mgr inż. Jakub Lisowski, ubiegłoroczny absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym ZUT. Mgr inż. Jakub Lisowski studiował[…] Czytaj dalej

Przypomnienie o fakturach VAT

Przypominamy, że aby otrzymać fakturę VAT za semestralną (lub ratalną) opłatę za studia, zainteresowani powinni takie zapotrzebowanie zgłaszać w Dziekanacie WE (pok. 201, tel. 91 4494316) nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Terminy, zmiany w projektach decyzji – ważne przypomnienie

Przypominamy o zasadach związanych z rozliczeniem semestru zimowego roku akademickiego 2011/12. Wraz ze zlikwidowaniem wniosku o powtarzanie przedmiotów i wprowadzeniem projektów decyzji (do wglądu w SIWE – Moje przedmioty): Jeżeli student chciałby dokonać zmian w ostatecznej decyzji o skierowaniu na powtarzanie przedmiotów musi zgłosić się najpóźniej do Prodziekana ds. studenckich do dnia 20.02.2012r. Wnioski dotyczące[…] Czytaj dalej

MNiSW podziela interpretację Parlamentu Studentów RP

Informujemy, że w związku z zapytaniem skierowanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Parlament Studentów RP, w sprawie interpretacji przepisów art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie[…] Czytaj dalej

Elektroniczna dokumentacja toku studiów – krok II

W związku z wprowadzoną w poprzednim semestrze elektroniczną dokumentacją toku studiów na Wydziale Elektrycznym wprowadzamy kolejną zmianę, którą odczują bezpośrednio studenci naszego Wydziału – od bieżącej sesji znika ‚Wniosek o skierowanie na powtarzanie przedmiotów’. W związku z tym w Systemie Intranetowym Wydziału Elektrycznego zalogowany student znajdzie projekt decyzji o powtarzaniu przedmiotów jaka powinna zostać mu[…] Czytaj dalej

Ankieta absolwenta ZUT – aktualizacja

Uprzejmie przypominamy naszym absolwentom o wypełnieniu Ankiety Absolwenta ZUT i dostarczenie jej 27.01.2012r. na uroczystość wręczenia dyplomów. UWAGA. W związku z remontem dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich uprzejmie prosimy o kierowanie się do wejścia D usytuowanego od strony Promenady (Trasy Zamkowej). Pliki do pobrania