Ogłoszenia dla studentów

Zmiana planu zajęć dla grupy E1n-31

Informujemy, że opublikowana została aktualizacja planu zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych z grupy E1n-31. Zmiana dotyczy zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Elektronika” : dla 2 grupy laboratoryjnej – zajęcia z 18.12.2011 z godziny 10:30 zostają przeniesione na 29.01.2012 godz. 11:20 dla 3 grupy laboratoryjnej – pojawiają się zajęcia 18.12.2011 o godz. 10:30

Sukcesy naszych studentów podczas III Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT

2 grudnia 2011 r. po raz trzeci na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zorganizowana została Sesja Studenckich Kół Naukowych. Sesja podzielona była na cztery bloki tematyczne: blok przyrodniczy, blok techniczny, blok ekonomiczny oraz blok chemiczny. Studenckie Koła Naukowe Wydziału Elektrycznego zgłosiły 11 referatów do prezentacji w bloku technicznym. Miło nam poinformować, że to właśnie prace[…] Czytaj dalej

Zmiana planu zajęć dla grupy E2n-21

Informujemy, że opublikowana została aktualizacja planu zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych z grupy E2n-21. Zmiana dotyczy zajęć projektowych z przedmiotu „Automatyzacja systemów elektroenergetycznych” w dniu 17.12.2011.

Zmiana planu zajęć dla grup E1n-13, E1n-31

Informujemy, że zostały opublikowane zmodyfikowane plany zajęć dla studentów grup  E1n-13 i E1n-31. Zmiany: E1n-13 – zmiana terminu ćwiczeń z „Matematyki 1” – zajęcia z 10.12 przeniesione zostały na dzień 15.01 E1n-31 – zmiana terminów laboratorium z „Podstaw Elektroenergetyki” dla grup laboratoryjnych 2 i 3.

Wyniki postępowania kwalifikującego do przyznania stypendium „zamawianego” na III roku S1 AR na rok akademicki 2011/12 – poprawione!

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2011 r. o godz. 13.15 Komisja Konkursowa rozpatrzyła złożone przez studentów III-go kierunku Automatyka i Robotyka wnioski o przyznanie stypendiów realizowanych w ramach programu „Kierunki zamawiane”. Z powodu stwierdzenia błędów w naliczaniu liczby punktów ECTS a tym samym uzyskiwanego na podstawie regulaminu wyniku oraz odwołania się jednego studenta Wydziałowa[…] Czytaj dalej

Zmiana planu zajęć dla grupy E1n-31

Informujemy, że w dniu 27.11.2011 odwołane zostają zajęcia laboratoryjne z grupy E1n-31 .gr lab. 2 (godz. 8:50-10:25) z przedmiotu „Podstawy elektroenergetyki”. Zajęcia  te zrealizowane zostaną w terminie późniejszym.

Okresowe badania lekarskie

W związku z okresowymi badaniami lekarskimi starostowie wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  proszeni są o zgłasznie się do dziekanatu w celu odebrania skierowań na  badania lekarskie. UWAGA! Badania lekarskie dotyczą tylko tych studentów, którzy nie posiadają ważnych badań oraz którym w roku akademickim 2011/2012 upływa termin ważności badania. Harmonogram badań 01.12.2011 II rok S1[…] Czytaj dalej

Zmiana planu zajęć dla studentów studiów I stopnia

Opublikowane zostały zmodyfikowane plany zajęć dla następujących grup: studia niestacjonarne I stopnia , kierunek Elektrotechnika, sem. 5 – zmiana terminów wykładów oraz numeru sali laboratorium z przedmiotu:  Teoria pola elektromagnetycznego studia stacjonarne I stopnia, kierunek Automatyka i robotyka, sem. 7, specjalność TIwAP – zmiana terminów zajęć z przedmiotów: Zarządzanie projektami w praktyce oraz Układy sterowania[…] Czytaj dalej