Ogłoszenia dla studentów

Komunikacja ze studentami za pomocą SMS

W celu szybszego i skuteczniejszego przekazywania informacji dotyczących toku studiów oraz indywidualnych spraw każdego studenta uruchamiamy system powiadomień SMS. Informacje wysyłane będą przez Dziekanat Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Prosimy studentów o pilną aktualizację numerów telefonów posiadanych przez Dziekanat w systemie obsługi studentów. W przypadku gdy student nie chce otrzymywać informacji tą drogą – prosimy[…] Czytaj dalej

Plany zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych

Opublikowane zostały plany zajęć na semestrze zimowym dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia. W związku z możliwością modyfikacji planów prosimy o sprawdzanie, czy na stronie nie została opublikowana nowsza ich wersja. Przy każdym pliku umieszczona jest data jego publikacji i przy wgraniu nowej wersji, data ta będzie zmieniona.

Materiały dydaktyczne dla studentów

System Intranetowy Wydziału Elektrycznego został wzbogacony dzisiaj o kolejne narzędzie. Tym razem jest to mechanizm pozwalający na publikowanie przez nauczycieli materiałów dydaktycznych za pośrednictwem SIWE dla studentów. Jeżeli nauczyciel opublikował jakiś materiał, w kolumnie ‚Materiały dla studentów’ pojawi się link ‚pokaż’, po którego kliknięciu pojawi się lista materiałów opublikowanych dla danego przedmiotu.

Elektroniczne sprawozdania – nowy element SIWE

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy mechanizm pozwalający nauczycielom prowadzącym zajęcia na naszym wydziale zbieranie różnego rodzaju plików (np. sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych) za pośrednictwem Systemu Intranetowego Wydziału Elektrycznego. Jeżeli nauczyciel prowadzący daną formę zajęć zdecyduje się korzystać z tego narzędzia, studenci uczestniczący w zajęciach będą mogli składać pliki za pośrednictwem modułu ‚Moje przedmioty’ SIWE dla[…] Czytaj dalej

Zmiana planów zajęć dla grup AR-22, ET-21, E1n-41 oraz AR1n-41

Uległ zmianie plan zajęć dla grup: AR-32 (studia S1, kierunek Automatyka i Robotyka, semestr 3, grupa ćwiczeniowa 2) , ET-21(studia S1, kierunek Elektronika i Telekomunikacja, semestr3) , E1n-41(studia N1, kierunek Elektrotechnika, semestr 7) oraz AR1n-41((studia N1, kierunek Automatyka i Robotyka, semestr 7). Aktualny plan dostępny jest w menu „Plany zajęć studentów”.

Odbiór decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy materialnej

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia proszeni są o zgłaszanie się do dziekanatu w celu odebrania decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy materialnej (stypendium naukowego) przyznanej do dnia 28.02.2012 r. Jednocześnie przypominamy studentom, że w dniu 20.10.2011 r. upływa termin składania wniosków o stypendium Rektora.

Harmonogram przedłużania legitymacji studenckich

Harmonogram przedłużania ważności legitymacji studenckich: Studia stacjonarne: rok II S1 i III S1- 18-19 października 2011 (wtorek, środa) rok IV S1 i I S2 – 20-21 października 2011 (czwartek, piątek) studenci przebywający na urlopie – 24-25 października 2011 Studia niestacjonarne: w soboty zjazdowe od godz. 9:00 do 12:00 Prosimy starostów o zebranie legitymacji i złożenie[…] Czytaj dalej

Zmiana planów zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych

Opublikowane zostały zmodyfikowane plany zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych: studia I stopnia, kierunek Elektrotechnika, grupy: E1n 31, E1n 32, E1n 41 studia II stopnia, kierunek Elektrotechnika, grupa E2n 21 studia I stopnia, kierunek Elektronika i Telekomunikacja, grupa ET1n 41