Ogłoszenia dla studentów

Wybór języka obcego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia

W dniu  4.10.2011 r. o godzinie  12.15 odbędzie się podział na grupy z języków obcych dla Studentów II roku rozpoczynających naukę języka obcego. Informujemy, że nauka języka obcego dla studentów  rozpoczynających lektorat nie jest przewidziana na poziomie podstawowym Język Angielski: Sala : 309, 309A, 309B, 311, 312, 310 (BMW) Budynek Jednostek Międzywydziałowych przy al. Piastów[…] Czytaj dalej

Uchylanie decyzji stypendialnych wydanych na okres dłuższy niż do 30.09.2011

Decyzje stypendialne, które zostały wydane na okres dłuższy niż do 30 września 2011 r. (dotyczy stypendium za wyniki w nauce przyznane do 2012 r.) zostaną uchylone, jako niezgodne ze znowelizowaną ustawą. W związku z tym studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którym decyzje o przyznanych stypendiach  naukowe zostaną uchylone, mogą ubiegać się o stypendium rektora[…] Czytaj dalej

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi STATISTICA i STATISTICA Data Miner

Trwa XIV edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner. Organizatorami konkursu są firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oferowanym przez nas oprogramowaniu. Konkursowi[…] Czytaj dalej

Program stypendialny GFPS-Polska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Studenckie stowarzyszenie GFPS i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznają polskim studentom i doktorantom semestralne stypendia do Niemiec. Stypendia w wysokości 580 euro za miesiąc, przyznawane są na okres 5 miesięcy: na semestr letni (od kwietnia do sierpnia) na semestr zimowy (od października do lutego) O stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy: studenci studiów dziennych od II[…] Czytaj dalej

Głosowanie na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12

O godzinie 11:00 07.09.2011r. uruchomiony zostanie system głosowania na przedmioty obieralne w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12. O głosowanie prosimy studentów następujących studiów, kierunków, semestrów i specjalności: S1, wszystkie kierunki, studenci wchodzący na semestr 5 i 7; S2, wszystkie kierunki, studenci wchodzący na semestr 2; N1, wszystkie kierunki, studenci wchodzący na semestr 7; N2, wszystkie[…] Czytaj dalej