Biblioteka

Biblioteka Wydziału Elektrycznego wraz z czytelnią mieści się w budynku przy ul. 26 Kwietnia 10. Zbiory biblioteki obejmują działy tematyczne związane z działalnością naukową jednostek organizacyjnych Wydziału. Użytkownicy mają do dyspozycji katalog Aleph, który stanowi zaawansowany system elektronicznego zarządzania informacją biblioteczną. Czytelnia dysponuje łącznie 62 stanowiskami, w tym 12 komputerowych z dostępem do sieci Internet.

Godziny pracy biblioteki

 • Poniedziałek – Piątek  od godz.09:00 do 15:00
 • Wtorek – Czwartek od godz.09:00 do 17:00
 • Soboty zjazdowe od godz.10:00 do 14:00

Zasoby własne biblioteki

 1. dostępne w wersji drukowanej
  • zbiory zwarte – około 18 tys. woluminów,
  • zbiory ciągłe – około 13 tys. woluminów,
  • prenumerata krajowa – 80 tytułów,
  • prenumerata zagraniczna – 24 tytuły.
 2. zasoby dostępne w wersji elektronicznej
  • e-książki
  • e-czasopisma
  • IBUK.PL – baza elektronicznych wersji książek publikowanych przez wydawnictwa PWN i WNT z listą 118 tytułów, do których został wykupiony dostęp,
  • KNOVEL LIBRARY – pełnotekstowa baza książek światowych wydawców z ponad 1000 tytułami książek z dziedzin technicznych z lat 1990-2008,
  • MyiLIBRARY – pełnotekstowa baza książek światowych wydawców z 23 tytułami książek, do których został wykupiony dostęp.

Dzięki bazie AtoZ czytelnik ma możliwość szybkiego wglądu do listy prenumerowanych na bieżąco tytułów czasopism zagranicznych, łącznie z zasobem tytułów w pełnotekstowych bazach danych, do których sieć biblioteczna ZUT ma licencjonowany dostęp oraz czasopism oferowanych bezpłatnie (free access journals). Lista czasopism dostępnych online i prenumerowanych przez ZUT zawiera ponad 100 tytułów. Jednocześnie ogólna liczba czasopism zagranicznych dostępnych elektronicznie z różnych baz danych wynosi blisko 10 tys. tytułów.

Bazy danych

 1. pełnotekstowe
  • ScienceDirect,
  • Springer/Kluwer,
  • ACS,
  • Proquest,
  • Knovel,
  • Emerald Engineering,
  • bazy patentowe (Deparom ACT, Deparom U)
 2. abstraktowe
  • SCI,
  • INSPEC,
  • Math,
  • MathSciNet,
  • AtoZ,
  • Chemical Abstracts,
  • Beilstein-CrossFire,
  • Espace EP,
  • Espace Preces.

Wszyscy pracownicy I studenci Wydziału mają nieograniczony dostęp do zasobów Biblioteki Głównej ZUT oraz bibliotek wszystkich wydziałów uczelni. Ich zbiory obejmują również wiele pozycji z obszarów związanych tematycznie z zakresem badań prowadzonych na Wydziale. W szczególności dotyczy to mechatroniki, inżynierii materiałowej, energetyki, inżynierii i technologii chemicznej oraz oceanotechniki.