Poczet Dziekanów Wydziału Elektrycznego

mgr inż. Witold Gładysz
mgr inż. Witold Gładysz
15.03.1947 – 31.12.1950
doc. mgr inż. Józef Rabiej
doc. mgr inż. Józef Rabiej
1.01.1951 – 30.11.1951
mgr inż. Edward Wysocki
mgr inż. Edward Wysocki
1.12.1951 – 30.09.1954
z-ca prof. mgr inż. Jan Słomiński
z-ca prof. mgr inż. Jan Słomiński
1.10.1954 – 31.05.1958
doc. mgr inż. Bogusław Tittenbrun
doc. mgr inż. Bogusław Tittenbrun
1.06.1958 – 31.08.1962
doc. mgr inż. Józef Rabiej
doc. mgr inż. Józef Rabiej
1.09.1962 – 31.08.1969
doc. dr inż. Stefan Szczerba
doc. dr inż. Stefan Szczerba
1.09.1969 – 20.01.1973
doc. dr inż. Dżemal Woronowicz
doc. dr inż. Dżemal Woronowicz
1.02.1973 – 27.02.1974
prof. dr hab. inż Adam Żuchowski
prof. dr hab. inż. Adam Żuchowski
1.05.1974 – 20.12.1977
prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski
prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski
20.12.1977 – 30.09.1984
prof. dr hab. inż. Jan Purczyński
prof. dr hab. inż. Jan Purczyński
1.10.1984 – 30.11.1990
doc. dr inż. Wiktor Zając
doc. dr inż. Wiktor Zając
1.12.1990 – 31.08.1996
dr hab. inż. Stanisław Bańka, prof. nadzw. PS
dr hab. inż. Stanisław Bańka prof. PS
1.09.1996 – 31.08.2002
prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
1.09.2002 – 31.08.2008
prof. dr hab. inż. Stefan Domek
prof. dr hab. inż. Stefan Domek
1.09.2008 – 31.08.2016