Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Kierownik katedry
dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT

Adres korespondencyjny
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

Siedziba
ul. 26 Kwietnia 10
71-126 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • algorytmy syntezy wielowymiarowych układów sterowania
 • sterowanie adaptacyjne i predykcyjne liniowymi i nieliniowymi procesami dynamicznymi
 • odporne struktury układów regulacji o wielu stopniach swobody
 • hybrydowa regulacja predykcyjna i odporna nieliniowych procesów wielowymiarowych
 • implementacja systemów automatyki rozproszonej DCS w układach mechatronicznych, w tym:
  • sterowanie ruchem maszyn zgodnie z normą PLCopen Motion Control
  • zagadnienia związane z dynamicznymi i statystycznymi korektami parametrów procesu obróbki
  • aktywna i semi-aktywna eliminacja drgań z wykorzystaniem inteligentnych materiałów
  • diagnostyka wibroakustyczna i wizyjna procesów skrawania
  • badania i modelowanie procesów mikroobróbki
 • automatyczna generacja kodu sterowników PLC/PAC i jej wykorzystywanie w szybkim prototypowaniu układów regulacji
 • identyfikacja i modelowanie układów dynamicznych dla celów sterowania i optymalizacji
 • zastosowania metod sztucznej inteligencji w technice i systemach diagnostyki technicznej, w tym:
  • synteza układów rozmytych do zadań sterowania procesami technologicznymi
  • modelowanie obiektów przemysłowych z wykorzystaniem sieci neuronowych i logiki rozmytej
  • optymalizacja z zastosowaniem metod ewolucyjnych
 • sterowanie robotami i manipulatorami przemysłowymi o wielu stopniach swobody ruchu, w tym:
  • metody efektywnego sterowania siłą w manipulatorach przemysłowych
  • planowanie trajektorii ruchu manipulatora na podstawie obróbki obrazów w czasie rzeczywistym
  • projektowanie równoległych struktur kinematycznych wraz z systemami sterowania ruchem
  • metody programowania robotów przemysłowych w warunkach fuzji sensorów
 • technologie internetowe i sieci komputerowe, w tym:
  • inżynieria zabezpieczeń sieci komputerowych
  • Usering i rola „czynnika ludzkiego” w IT security
 • projektowanie systemów SCADA
 • sterowanie ruchem i położeniem pływających jednostek morskich
 • regulatory temperatury oraz nieciągła i quasi-ciągła regulacja temperatury

Współpraca

Laboratoria

Pracownicy