Pracownia Komputerowa

Pracownia komputerowa przeznaczona do badań symulacyjnych i nauczania teorii sterowania wielowymiarowymi układami dynamicznymi oraz identyfikacji i metod sztucznej inteligencji

Wyposażenie:

Komputery PC, 12 szt.

Z oprogramowaniem: Windows 8.1, Visio 2013, Visual Studio 2013, VMware Player, MATLAB/Simulink 6.5 + Polynomial Toolbox, MATLAB/Simulink R2014b + Toolboxy dostępne w sieci uczelnianej ZUT.