Laboratorium Manipulatorów Przemysłowych

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do realizacji badań m.in. z zakresu odpornego sterowania pozycją oraz efektywnego sterowania momentem i siłą w robotyce przemysłowej; nauczania metod programowania online i offline, sposobów integracji sensorów z otoczeniem manipulatora oraz ich fuzji w zadaniach autonomicznego sterowania, a w szczególności zastosowania wizji maszynowej.

Wyposażenie:

  • Roboty przemysłowe Mitsubishi RV-E2 i RV-E3J z dodatkową osią liniową i serwonapędem MR-J2-100A oraz szeregiem różnych czujników. Każdy z robotów posiada niezależne stanowisko do programowania w środowisku COSIROB dostarczonym przez producenta.
  • Dwa niezależne stanowiska z manipulatorami Staubli o 6-ciu stopniach swobody: TX60 oraz TX60L, wyposażone w otwartą architekturę sterowania. Moduł LLI (LowLevel) będący oddzielnym elementem sterowania robotów Staubli, umożliwia dostęp do zmiennych procesowych z okresem próbkowania 1ms.
  • Jedno stanowisko z oprogramowaniem Delmia (Dassault Systemes) do modelowania i symulacji zrobotyzowanych linii produkcyjnych.