LabView Academy

Laboratorium naukowo-dydaktyczne przeznaczone do projektowania i prototypowania układów automatyki.

W laboratorium znajduje się sprzęt najwyższej, światowej klasy umożliwiający dokonywanie precyzyjnych pomiarów analogowych oraz cyfrowych wielkości fizycznych. Laboratorium wyposażone jest dodatkowo w sprzęt do akwizycji i analizy pomiarów wizyjnych. Uzupełnieniem bazy sprzętowej jest specjalistyczne stanowisko do szybkiego prototypowania systemów czasu rzeczywistego w technologii FPGA. Wyposażenie sali umożliwia realizację prac nad złożonymi zagadnieniami prototypowania i nad automatyczną inspekcją wizyjną oraz diagnostyką stanu dowolnego obiektu/procesu.

Wyposażenie:

  • Sterowniki PAC cRIO 9022 z modułami do precyzyjnych pomiarów analogowych i cyfrowych, 6 szt.
  • Stanowiska laboratoryjne NI Smart Camera, do realizacji zadań automatycznej inspekcji z wykorzystaniem kamer do przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym, 6 szt.
  • Komputery stacjonarne PC 6 szt.
  • Rzutnik, tablica