Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Kierownik katedry
prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka

Adres
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

Tematyka badań naukowych

 • badania przesyłu energii elektrycznej z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego
 • problemy dozymetrii pól elektromagnetycznych o częstotliwości przemysłowej
 • współpraca elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
 • algorytmy pomiarowe i obliczeniowe do badania stanów nieustalonych w systemach elektroenergetycznych
 • badania dotyczące strat mocy w sieciach elektroenergetycznych
 • wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
 • wyznaczanie stref ochronnych wokół źródeł pól elektromagnetycznych
 • modelowanie matematyczne i optymalizacja pracy maszyn i napędów elektrycznych
 • sterowanie napędów elektrycznych z silnikami prądu przemiennego o ruchu obrotowym i liniowym
 • konstrukcja i eksploatacja systemów elektromechanicznych
 • projektowanie i badania przekształtników energoelektronicznych urządzeń przemysłowych
 • elektryczne napędy wysokiej częstotliwości
 • wykorzystanie przekształtników energoelektronicznych do generatorów zimnej plazmy w celu oczyszczania spalin i powietrza
 • instalacje elektryczne niskiego napięcia – projektowanie, montaż, eksploatacja
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych
 • eksploatacja mechanizmów i urządzeń okrętowych na statkach morskich i promach osobowo-towarowych
 • sterowanie i napęd obiektów do prac podwodnych
 • modelowanie pól magnetycznych, elektrycznych i cieplnych elektromechanicznych przetworników energii
 • układy i algorytmy sterowania elektromechanicznych przetworników energii
 • numeryczne i analityczne metody analizy i syntezy pól elektromagnetycznych
 • lewitacja i łożyskowanie magnetyczne
 • zastosowania nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego
 • maszyny elektryczne

Współpraca

Laboratoria

YouTube Preview Image

Pracownicy