Laboratorium Maszyn i Napędów Elektrycznych

Laboratorium dydaktyczne przeznaczone do nauczania podstawowych maszyn elektrycznych (transformatory oraz maszyny indukcyjne, synchroniczne i prądu stałego)

Wyposażenie:

Dydaktyczne zestawy laboratoryjne do badania transformatorów, maszyny synchronicznej, maszyny prądu stałego, maszyny indukcyjnej, stanowisko z napędem synchronicznym PMSM MCS 12H15 sprzężonym z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego BLDC 1FT6, karty pomiarowe DAQ 16E 6036E, moduły kondycjonowania sygnałów SCXI, czujniki momentu Moding9400, oscyloskopy cyfrowe TDS2000.